ŞPO: "25 KASIM’DA ALANLARDAYIZ!"

25.11.2019

TMMOB Şehir Plancıları Odası  M25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla 25 Kasım 2019 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

25 KASIM’DA ALANLARDAYIZ !

25 Kasım`da, kadına yönelik şiddetin son bulması, eşitliğin, özgürlüğün ve başka bir dünyanın mümkün olduğunu haykırmak üzere bir araya geliyor ve mücadeleyi büyütüyoruz.

Erkek egemenliği bugün artan fiziksel ve psikolojik şiddetle, tacizle, tecavüzle, krizle birlikte derinleşen ekonomik şiddetle, yoksullukla, yaşam biçimimize, bedenimize ve cinsel yönelimlerimize müdahalelerle, savaş sürecinin süregelen yıkıcı etkileriyle, zorunlu göçlerle, yerinden etmelerle, OHAL döneminin baskıcı uygulamalarıyla, cinsiyet eşitsizliğini daha da derinleştiren yasal değişikliklerle, emeğimizin görünmez kılınması ve sömürülmesiyle, sözümüzün bastırılması ve sesimizin kesilmesiyle, mobbingle, cinsiyet eşitsiz eğitim müfredatıyla sürmektedir.

Kapitalist sistem içerisindeki eril tahakküm ve kadına yönelik şiddet, üretim ilişkilerinde, işyerinde ya da evde, siyasi ilişkilerde, kısacası toplumsal hayatın her anında sayısız müdahale ve biçimlerde gerçekleştirilmekte ve erkek egemen sistem yeniden üretilmektedir. Bir başka deyişle, gündelik hayatın her veçhesinde, erkek otorite, bedenimize ve emeğimize hükmederek güç devşirmeye, etki alanını genişletmeye çalışmaktadır.

Ancak, bizler tüm bunlara karşı direnişin, biraraya gelmenin, örgütlülüğün ve dayanışmanın gücüne inanıyoruz. Dalga dalga büyüteceğimiz kadın örgütlülüğü ile özgürlüğümüzü elde etmenin mümkün olduğunu biliyoruz.

Tüm kadın şehir plancılarını "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü"nde alanlarda olmaya çağırıyoruz.

TMMOB Şehir Plancıları Odası Kadın Komisyonu