TMMOB BODRUM İKK: SORUMLULUKLARI OLAN KURUMLARI GÖREVLERİNİ YERİNE GETİRMEYE DAVET EDİYORUZ

20.03.2024

TMMOB Bodrum İlçe Koordinasyon Kurulu, Muğla'nın Bodrum ilçesinde Akdeniz foklarının barınma alanı olan cennet Tilkicik Koyu’nda Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’ndan satın alınan 485 dönümlük arazide marina, otel ve konut projesine ÇED raporu alınmadan başlanması üzerine 20 Mart 2024 tarihinde kitlesel bir basın açıklaması yaptı.

TMMOB Bodrum İlçe Koordinasyon Kurulu Sekreteri Mustafa Erdoğan'ın okuduğu açıklamada şunlar ifade edildi:

Muğla ili, Bodrum ilçesi, Gökçebel Mahallesinde, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından United Bodrum Turizm AŞ’ye satılan 779 ada 1 parsel  ve kıyı kenar çizgisinin deniz yüzeyinde kalan toplam 485.155m2 alanı kapsayan Gökçebel Yat Limanı (otel dahil) projesi ile ilgili;

Proje alanı ,779 ada 1 nolu parsel ve bu parselin önünde, kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında kalmaktadır.  Yat limanı alanında ÇED süreci tamamlanmadan ve belediyeden yapı ruhsatları alınmadan faaliyete başlanıldığını, hatta 3621 sayılı Kıyı Kanunu’na muhalefet edilerek denizin içerisi iş makinaları aracılığı ile doldurulduğunu basın-yayın organları ile öğrenmiş bulunmaktayız.

Bu alanın geri sahasında aynı şirket tarafından yapımı devam eden projede kümülatif etkiler göz ardı edilerek ÇED Yönetmeliği’nin 25. maddesi ihlal edilmiş, her bir parsel ayrı ayrı ve birbirinden farklı projelermiş gibi değerlendirilerek ÇED Yönetmeliğinin EK-1 VE EK-2 eşik değerlerinin altında gösterilerek ÇED kapsam dışı yazısı alınmıştır. ÇED kapsam dışı alınan parsellere de belediye tarafından yapı ruhsatları düzenlenmiştir.

Gökçebel Yat Limanı projesi 779 ada 1 parsel ve bu parselin önünde deniz yüzeyindedir. Bu alanda kara ve deniz kısmında plan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından bütün olarak onaylanmıştır. Ama yat limanı projesi için Kıyı Kanunu, ilgili yönetmelikleri ve “Kıyı Yapılarında Uygulanacak İş ve İşlemlere İlişkin Genelge” gereği zemin etüt raporu, uygulama mühendislik projeleri, ÇED raporu işlemleri tamamlanmalı ve inşaat ruhsatı alınmalıdır.

ÇED yönetmeliğinin “EK-1 e)maddesine göre yat limanlarında  ÇED olumlu kararı alınmadıkça yapı ruhsatı düzenlenemez.  “ÇED süreci tamamlanmadan, yapı ruhsatı alınmadan bu işletme kırıcı ve kazıcı iş makinaları ile kıyı bandında fiziki uygulamalar yapmaktadır. Deniz içerisine hafriyat ve kayalar doldurularak ekolojik flora ve fauna yok edilmektedir. Kıyının doğal yapısı bozularak geri dönüşümü mümkün olmayacak tahribatlara neden olmaktadır. Görülen olay 3194 sayılı İmar Kanun’u, 3621 sayılı Kıyı Kanunu’nu ve ÇED Yönetmeliği’nin 25. maddesini ihlal etmektedir.

Yukarıda detaylıca anlattığımız süreçte sorumlulukları olan kurumları görevlerini yerine getirmeye davet ediyoruz. Akıl ve bilimden yana kentin yaşayanı değil sahibiyiz anlayışı ile canlıların yaşam alanlarına vahşice müdahalelerin yakın takipçisi olmaya devam edeceğiz.

Türk Mühendis Mimar ve Şehir Plancıları Bodrum İlçe Koordinasyon Kurulu