TMMOB DENİZLİ İKK: TAVAS-AVDAN TERMİK SANTRALİNE HAYIR!

28.04.2020

TMMOB Denizli İl Koordinasyon Kurulu Tavas- Avdan ovasında yapılması planlanan Termik santral ile ilgili 28 Nisan 2020 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

BASINA VE KAMUOYUNA

TAVAS-AVDAN TERMİK SANTRALİNE HAYIR!

Geleceğimize, topraklarımıza, ovalarımıza ve sağlığımıza sahip çıkıyoruz.

Tavas- Avdan ovasının yok olmaması için yapılması planlanan Termik santral ile ilgili çalışmalar acilen durdurulmalıdır.

Tüm dünya ve ülkemiz Korona virüs salgınına karşı korunma ve mücadeleye odaklanmışken insan ve doğa sağlığının çok önemli olduğu bu dönemde Salda Gölünden sonra Tavasın ve Denizli’nin akciğeri sayılan bu bölgemizde Termik Santral yapılacak olması insanlığa ve doğaya karşı büyük bir sorumsuzluktur.

Dünyada çevreye, doğaya ve canlılara verdiği zarar yüzünden artık kullanılmayan termik santraller, TÜRKİYE’ de hala kullanılmakta ve yenilerinin yapılmasında ısrar edilmektedir.  

Avdan’da Termik Santral yapılması planlanan bölge Denizli’nin en verimli sulu-susuz tarım ve hayvancılık yapılan arazileri barındırmaktadır. Kurulma çalışmaları yürütülün Termik Santral ile oluşacak uçucu küllerin asit yağmurlarına dönüşmesi sonucu insan, hayvan, tarım ve endemik bitkilerin yaşamı ile bölgenin su ve toprak ekosistemini tamamıyla olumsuz etkileyecektir. Ayrıca Koruma altına alınmış olan Zeytin ağaçlarının yok olmasına neden olacaktır.

ÇED raporunun aksine etki alanı daha büyük bir bölgeyi kapsayacağı açıktır. Tavas ve Kale ilçelerimizin dışında Denizli, Aydın ve Muğla bölgesini de olumsuz etkileyecektir. Kömürlü Termik Santralin yapacağı hava, su ve gıda kirliliği bölgede önemli halk sağlığı sorunları meydana gelmesine neden olacaktır. 

Termik Santral; Denizli ve çevre köylerdeki doğal güzelliklerin bozulması, turizm faaliyetlerindeki canlılığın azalması, konutların ve arazilerin değerinin düşmesi, işsizlik ve göçlerin artması sonucunu doğuracağından, bölgenin ekonomik yapısında da bozulmalara sebep olacaktır.

Bu kapsamda TMMOB bileşenleri olarak konu ile ilgili her türlü faaliyetin ve hukuki sürecin takipçisi olacağız. Bölgemizde insan ve çevre sağlığını tehdit edecek tarihi, doğayı, verimli arazileri ve ormanlarımızın korunması için sonuna kadar mücadele edeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.

 

TMMOB
DENİZLİ İL KOORDİNASYON KURULU adına
MEHMET SARICA