TMMOB KAMUCU POLİTİKALAR SEMPOZYUMU 22-23 KASIM'DA ANKARA’DA...

13.03.2019

TMMOB Kamucu Politikalar Sempozyumu ilk duyurusu yapıldı. 22-23 Kasım 2019 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilecek Sempozyumun detaylarına haberin devamından ulaşabilirsiniz.

TMMOB KAMUCU POLİTİKALAR SEMPOZYUMU

(İLK DUYURU)

1980’li yıllardan itibaren uygulanmaya başlayan özelleştirme politikaları sonucu, kamu kaynakları ve olanaklarıyla yaratılan kurumlarımız, fabrikalarımız, madenlerimiz, işletmelerimiz tümüyle sermayeye aktarılmıştır. Aynı süreçte eğitim, sağlık ve sosyal güvenlik gibi kamu hizmetleri de ticarileştirilerek birer rant kapısı haline dönüştürülmüştür.

Özal’lı yıllardan itibaren iktidara gelen tüm hükümetlerin öncelikli programı “özelleştirmelerin tamamlanması” olmuştur. Başlangıçta “verimsizlik”, “zarar eden KİT’leri elden çıkartma”, “devletin sırtındaki kamburdan kurtulma” söylemleriyle ilerleyen özelleştirme uygulamaları, 2000’li yıllardan itibaren karlı kuruluşların satıldığı bir yağmaya dönüşmüş, günümüzde ise biçim değiştirerek yap-işlet vb. yöntemlerle hizmet alanlarının özelleştirilmesiyle devam etmektedir.

16 yılı aşkın süredir devam eden AKP iktidarı, bu uygulamaların en yoğunlaştığı dönem oldu. AKP bu piyasalaştırmayı rant ve imtiyaz sağlama aracı gibi kullanarak; kendisine doğrudan bağımlı bir sermaye sınıfı da yaratmış oldu.

Siyasal iktidarların kamusal olan her anlayış ve varlığa yönelik sistematik saldırganlığı karşısında, kamusal olanın savunusu amacıyla hem özelleştirme süreçlerini mümkün kılan yasal düzenlemelere hem de özelleştirme uygulamalarına karşı mücadele alanlarının genişletilmesi için fikri ve pratik araçların geliştirilmesi TMMOB’nin ve tüm toplumsal muhalefetin görevlerindendir.

Bu düşüncelerle TMMOB;

  • Kamusal üretim, hizmet ve denetim süreçlerini tarif etmek,
  • Kamu kaynak ve varlıklarının yağmasını durdurmak için mücadele yöntemlerini geliştirmek,
  • “Kamu” kavramını tüm boyutlarıyla ele alarak, neoliberal yıkım politikaları karşısında kamucu bir odak yaratmak üzere,

“Kamucu Politikalar Sempozyumu” düzenlemektedir.

TMMOB Kamucu Politikalar Sempozyumu 22-23 Kasım 2019 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilecektir.