TMMOB KAMUDA ÇALIŞAN MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARININ SORUNLARI ÇALIŞTAYI 15 ARALIK'TA DÜZENLENİYOR

14.12.2018

TMMOB Kamuda Çalışan Mühendis, Mimar, Şehir Plancılarının Sorunları Çalıştayı 15 Aralık 2018 Cumartesi günü İnşaat Mühendisleri Odası Rüştü Özal Salonu'nda 09.30-17.30 saatleri arasında düzenlenecek. Çalıştay programına haberin devamından ulaşabilirsiniz.

Çalıştay kapsamında;

- Kamu personel rejiminin tarihsel dönüşümü, farklı çalışma statülerinin irdelenmesi, gündeme getirilen 657 sayılı Kanunda hak ve özlük kayıplarına sebebiyet verecek değişiklikler, yıllar itibarıyla kamu personel sayısı ve statü değişikliklerinin saptanması, yıllara göre ücret durumunun ortaya konulması, farklı kurumlardaki ücret ve statü farklılıklarının belgelenmesi, Yerel Yönetimlerde çalışan üyelerimizin sorunlarının saptanması, Kamu Personel Hukuku’nun örnek kararlarla irdelenmesi, Odalar İşyeri Temsilciliklerinin işlevi ve sorunların saptanması,

- Kamuda çalışan Mühendis, Mimar, Şehir Plancıları için TMMOB tarafından başlatılan özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik kampanyanın sürekliliğinin sağlanması ve öneriler üzerinden çalışmalar yapılması,

- OHAL sürecinde çıkarılan KHK’lar ve meslektaşlarımızın da içinde bulunduğu kamuda yaşanan mağduriyetler, baskılar, disiplin soruşturmaları, ihraçlar, hak kayıpları hakkında sürecin takipçisi olunması,

- TİS görüşmelerinde haklarımızın iyileştirilmesine yönelik somut taleplerin ortaya konulması gibi başlıklar değerlendirmeye sunulacak.

Çalıştayda; emek ve meslek örgütlerinin üyeleri ve uzmanları, bilim insanları ve çağrılı konuşmacılar ile araştırma ve raporların sunumu gerçekleştirilecek, “Forum” kısmında çalıştaya katılım sağlayan kamuda çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarına söz verilecek.
 

TMMOB Kamuda Çalışan Mühendis, Mimar, Şehir Plancılarının Sorunları Çalıştayı

Yer: İnşaat Mühendisleri Odası Rüştü Özal Salonu (Necatibey Caddesi No:57 Kızılay/ANKARA)

Tarih: 15 Aralık 2018

Saat: 10.00 – 17.00

 

TMMOB KAMUDA ÇALIŞAN MÜHENDİS, MİMAR ve ŞEHİR PLANCILARININ SORUNLARI ÇALIŞTAYI

15 Aralık 2018
İMO Rüştü Özal Salonu
(Necatibey Caddesi No:57 Kızılay-Ankara)

09.30- 10.00 Kayıt

10.00- 10.30 – Açılış Konuşması

Emin Koramaz - TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

10.30- 11.15 –  “Kamu Kavramı, Kamu Hizmeti ve Kamu Personel Rejimi”

Prof. Dr. Onur Karahanoğulları - AÜSBF

11.15- 12.00 – “Kamu Çalışanlarının Özlük Hakları, Mali ve Sosyal Durum Analizi”

Haydar Şahin - Makine Mühendisi/Kamu Yönetimi Uzmanı

Av. Emre Baturay Altınok

12.00- 12.45 – “Kamu Çalışanlarının Sendikal Hakları ve Mücadele Süreci”

Aysun Gezen - KESK Eş Genel Başkanı

12.45-13.30 – Öğle Arası

13.30- 14.00 – “OHAL Sürecinde KHK'lar ile İhraçlar ve Hak Mağduriyetleri”

Erşat Akyazılı – Maden Mühendisi

14.00- 17.00 – Forum