TMMOB, KESK, DİSK VE TTB HEYETİ CHP BAŞKANLIĞINI ZİYARET ETTİ

08.10.2019

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz,  TTB Merkez Konseyi Başkanı Sinan Adıyaman, KESK Eş Başkanı Mehmet Bozgeyik, KESK Genel Sekreteri Ramazan Gürbüz ve DİSK Genel Sekreteri Cafer Konca CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti. CHP Genel Başkan Yardımcıları Faik Öztrak ve Muharrem Erkek’in de katıldığı toplantıda ülkemizde yaşanan hukuk ve demokrasi ihlalleri ile adalet sistemimizin içerisinde bulunduğu durum konuşuldu.

Ziyarette TBMM’ye AKP tarafından sunulan yargı reformu paketi üzerine emek meslek örgütlerinin değerlendirmesi aktarıldı. CHP’nin ve muhalefet partilerinin yargı paketine ilişkin sunduğu değişiklik önergeleri ve teklifleri olumlu bulmakla birlikte yargı paketinin Türkiye’nin demokratikleşmesi yönündeki beklentileri karşılamadığı, kapsamı ve içeriği açısından Türkiyede’ki demokrasi ve yargı krizini çözebilecek bir nitelikte olmadığı ifade edildi.

Görüşmede hakkında verilmiş herhangi bir mahkeme kararı bulunmayan, hukuksuz biçimde işinden ihraç edilmiş kamu emekçilerinin geçmişe dönük tüm haklarıyla birlikte işlerine iade edilmesi  konusunda bir yasa teklifi hazırlanması önerisi iletildi.

Toplantıda ayrıca 10 Ekim Ankara Gar Katliamının dördüncü yıl döneminde ülke genelinde yapılacak anma programları ile TMMOB, KESK, DİSK, TTB ve 10 Ekim Barış ve Demokrasi Derneği tarafından düzenlenecek  “Emek, Barış ve Demokrasi Meydanı Anıt Meydan ve Anma Yeri Uluslararası Fikir ve Tasarım Projesi Yarışması” hakkında bilgi verildi.

Görüşmede, Odalar ve belediyeler tarafından yürütülen ortak kamusal mesleki denetimlerde karşılaşılan  sıkıntılar da dile getirildi. Genel Başkan Odalar ve Yerel Yönetimler arasındaki  işbirliğinin  güçlendirilerek sürdürüleceğini ifade etti.