TMMOB KESK’İN “BÜTÇE PANELİ”NE KATILDI

21.11.2021

KESK’in çağrısıyla 21 Kasım 2021 tarihinde “Emekten ve halktan yana bir bütçe” paneline TMMOB’yi temsilen TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi Orhan Sarıaltun katıldı.

Panelin moderatörlüğünü yapan KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, sermayeye yönelik vergi muafiyetleri ve teşviklerin 336 milyar TL olduğunu kaydetti. Ancak bu teşviklerin ne kadar yatırım ve istihdam yarattığının bilinmediğini belirten Bozgeyik, kamu hizmetlerine yeterli yatırımın yapılması ve vergide adalet için sendikaların, meslek odalarının dahil olduğu bir bütçe denetiminin zorunlu olduğunu söyledi. 

TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi Orhan Sarıaltun ise merkezi bütçeyi 10. kalkınma planı ve OVP ile karşılaştırarak, enflasyon, işsizlik, istihdam oranında çalışma yaşı, ihracat ve bütçe açığı gibi hiçbir hedefin tutmadığını anlattı. Şehir hastaneleri ve kamu özel ortaklıkları gibi projelere bakınca yatırımların ne kadar kamu yatırımı olduğunun ortada olduğunu ifade eden Sarıaltun, “Kara yolları bütçesinin neredeyse yarısının kamu özel ortaklığı işlerinde belirli müteahhitlere verildiğini görüyoruz” dedi.