TMMOB KOCAELİ İKK: 28 MAYIS’TA SANDIĞA GİT, OY’UNA SAHİP ÇIK, DEĞİŞTİR!

26.05.2023

TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu'nun da aralarında bulunduğu Kocaeli Emek Ve Demokrasi Güçleri 25 Mayıs 2023 tarihinde yaptığı açıklamayla oy kullanma ve sandığa sahip çıkma çağrısında bulundu.

28 MAYIS’TA SANDIĞA GİT, OY’UNA SAHİP ÇIK, DEĞİŞTİR!

Değerli basın emekçileri, değerli katılımcılar;

28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimine sayılı günler kala Ülkemiz için, geleceğimiz için sandıkta birleşiyoruz.

İşçilere, kamu emekçilerine, emeklilere, kadınlara, gençlere, çocuklara, doğaya, bugünümüze ve geleceğimize büyük zararlar veren; bu ülkeye, halkına zararlı bu yönetim anlayışına son vermek için önemli bir dönemeçteyiz!

Bu ülkenin tüm değer ve güzelliklerini üretenler olarak: Emeği değersizleştiren ve güvencesizleştirenlere,

İşçiden alıp sermayeye verenlere, fakirden alıp zenginin kasasını dolduranlara, 8,5 milyon işsiz yaratıp, çalışırken öldüren bu düzeni kutsayanlara,

Hak aramayı, sendikalı olmayı, grev yapmayı engelleyenlere; KHK'ler ile çalışma hakkını gasp edenlere,

Salgınlarda, depremlerde ve diğer doğa olaylarında binlerce insanımızın ölümüne sebep olanlara,

Rant sağlamak için kentleri ve doğayı betona boğanlara, imar barışı deyip Doğal afetleri felakete çevirenlere, Yerüstü ve yer altı kaynaklarımızın yağmalatanlara,

Ekonomik krizde en ağır bedelleri işçilere, emekçilere, çalışanlara ödetip, kendi servetlerini katbekat büyütenlere,

Memleketi bir şirket gibi yöneterek, ülkemizin tüm değerlerini üreten milyonları yoksullaştırıp, çocuklarımızın geleceğini çalanlara,

Her alanda ayrımcılığı kışkırtan, toplumsal cinsiyet eşitsizliğini derinleştirenlere,

Kadınların özgürlüklerini istemeyenlere, kadın cinayetlerine ve kadına şiddete sessiz kalanlara, sahiplendirilmeleri gerektiğini ifade edenlere,

Çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitiminin, çağın gereklerine uygun, bilimsel niteliğe ulaşmasının karşısında duranlara,

Özgür, özerk ve bilim üreten üniversiteleri yok edenlere,

Basının susturulmasına,

Anayasa'yı rafa kaldırıp mahkeme kararlarını uygulamayan; eleştirenin, sorgulayanın, soru soranın sesini bastırmak için hak, hukuk, adalet tanımayarak her yolu deneyenlere,

Başkanlık rejimi adı altında düzenin bu çarklarını daha da acımasızlaştıranlara,

Memleketin başına çökmüş bu "organize” kötülüğün yüzüne karşı 28 Mayıs'ta bir kez daha haykıracağız:

21 yıldır uygulanan politikalar ve başkanlık rejimi, başta işçi sınıfı olmak üzere halkımızın iradesiyle değiştirilmek zorundadır ve değiştirilecektir!

İşçileri, emekçileri, çalışanları ve tüm halkımızı sandığa gitmeye çağırıyoruz!

Oyların türlü hilelerle çalınmasına izin vermemek için seçim ve sandık güvenliğiyle ilgili her türlü dayanışmayı göstermenin önemli bir sorumluluk olduğu bilinciyle, halkımızı sandıklarımızdaki oylara sahip çıkmaya çağırıyoruz.

28 Mayıs’ta asıl seçim; baskı, sömürü rejimi ile eşit ve özgür bir yaşamın filizlenmesinden yana olanlar arasında yapılacaktır.

28 Mayıs seçiminin, tek adam rejimine karşı bir referandum olduğunu unutmayalım. 28 Mayıs’ta gerçekleştirilecek olan cumhurbaşkanlığı seçiminde tercihimizi bir kez daha demokratik parlamenter sistemden ve demokrasiden yana kullanacağız.

Emek bizim, oy bizim, gelecek hepimizin!

KOCAELİ EMEK VE DEMOKRASİ GÜÇLERİ