TMMOB ONUR KURULU VE ODA ONUR KURULLARI ORTAK TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

26.09.2022

TMMOB Yüksek Onur Kurulu ve Oda Onur Kurulları Ortak Toplantısı 24 Eylül 2022 tarihinde TMMOB Teoman Öztürk Sosyal Tesisi’nde gerçekleştirildi.

Oda Onur Kurulu Üyeleri, Soruşturmacılar ve sekretaryada çalışan personelin katılımıyla gerçekleştirilen toplantı TMMOB Yönetim Kurulu II. Başkanı Selçuk Uluata’nın açış konuşmasıyla başladı. 

TMMOB Yüksek Onur Kurulu Üyesi Abdullah Bakır'ın kolaylaştırıcılığında gerçekleştirilen ilk oturum, TMMOB Yüksek Onur Kurulu Üyesi Ayşe Işık Ezer'in yaptığı sunumun ardından soru cevap ile sona erdi.

TMMOB Hukuk Müşaviri Av. Ekin Öztürk Yılmaz tarafından yapılan sunumla gerçekleştirilen ikinci oturum, daha sonra TMMOB Yüksek Onur Kurulu Üyeleri Ayşe Işık Ezer, Battal Kılıç ve Abdullah Bakır'ın kolaylaştırıcılığını üstlendiği forum ile sona erdi. 

Toplantıya Selçuk ULUATA (TMMOB Yönetim Kurulu II. Başkanı), Orhan SARIALTUN (TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi), Abdullah BAKIR (TMMOB Yüksek Onur Kurulu Üyesi), Battal KILIÇ (TMMOB Yüksek Onur Kurulu Üyesi), Sadık KINALI (TMMOB Yüksek Onur Kurulu Üyesi), Ayşe IŞIK EZER (TMMOB Yüksek Onur Kurulu Üyesi), Şihat ŞENGAL (TMMOB Yüksek Onur Kurulu Üyesi), Av. Ekin ÖZTÜRK YILMAZ (TMMOB Hukuk Müşaviri), İsmail İlker TABAK (BMO), Asuman AKIN (BMO), Sercan ARAN (BMO), Ahmet YÜKSEL (ÇMO), Serdar GÖKŞEN (ÇMO), Zafer ÖZER (ÇMO), Sadık OKUTUCU (ÇMO), Gülefer METE (EMO), Ruken GÜLTEKİN (EMO), Eylem ÖLMEZOĞLU (EMO), Sanel KÜÇÜKARZUMAN (EMO), Necla DULKADİR (EMO), Sevgi KINACI (EMO), İlker EKER (Gıda MO), Hakan KUŞÇU (Gıda MO), Reha Keskinoğlu (Gıda MO), Recep Özmetin (Gıda MO), Petek Ataman (Gıda MO), Mukaddes Şamiloğlu (Gıda MO), Esef Özat (Gıda MO), Av. Fatih Deniz Alaeddinoğlu (Gıda MO), Mustafa Özer İSKENDER (HKMO), Muhyettin ZUĞURLU (HKMO), Betül ÖNDER (HKMO), Gamze KILIÇKAYA (HKMO), Nurhan Zeynep ERASLAN (İçmimarlar O), Rabia KÖSE DOĞAN (İçmimarlar O), Süleyman Kaan ÇAĞIRMAN (İçmimarlar O), Gökçe ALTUNKAYA ŞAHİN (İçmimarlar O), Işıkhan GÜLER (İMO), Av. Nurçin SOYKUT (İMO), Hasan AKKAR (İMO), A.Emre SAĞSÖZ (İMO), Özge K. ÖZGÜR (İMO), Şevket DEMİRBAŞ (JFMO), İmam ÇELİK (JFMO),Ayhan YILMAZ (JMO),Malik BAKIR (JMO),Burhan Gülek ÖZEL (JMO), Salih YILDIZ (KMO), Halil KAVAK (KMO), Murat GÜMRÜKÇÜOĞLU (KMO), Av. Hayati KÜÇÜK (KMO), Fatma Meral KOÇER (Maden MO), Selim ALTUN (Maden MO), Mustafa DOĞU (Maden MO), Nergiz BİLGİN (MMO), Mehmet ÖZSAKARYA (MMO), M.SELÇUK GÖNDERMEZ (MMO), Sadettin ÖZKALENDER (MMO), A.TURAN DÖRTDEMİR (MMO), Osman SERTER (MMO), Av. Şirin AYKUL (MMO), Av. Hatice GENÇ (MMO), Asım GÜZEL (MO), Ahmet Melih ÖKSÜZ (MO), Leman ARDĞAN (MO),Ekrem KURUM (Peyzaj MO), Uğur BAYRAK (ŞPO), Ayhan ERDOĞAN (ŞPO), Sultan KARASÜLEYMANOĞLU (ŞPO), Emre FİDAN (TMO), Sefa APAYDIN (ZMO), Caner AKSAKAL (ZMO), Uluhan KORKUT (ZMO), Mehtap ERCAN BİLGEN (ZMO), M. Bülent TORUNBALCI (ZMO), Av. Zuhal DÖNMEZ (ZMO) katıldı.