TMMOB SANAYİ KONGRESİ 2021 PROGRAMI AÇIKLANDI

23.11.2021

TMMOB adına MMO sekreteryalığında 17-18 Aralık 2021 tarihinde Ankara'da MMO Eğitim ve Kültür Merkezi'nde “Pandeminin Türkiye ve Dünyadaki Etkileri ve Kapitalizmin Açmazları” başlığı ile düzenlenecek olan TMMOB Sanayi Kongresi 2021'in programı açıklandı.

TMMOB Sanayi Kongresi 2021’in ana teması, tam iki yıldır dünyayı ve ülkemizi her açıdan etkileyen Covid-19 Pandemisi nedeniyle, “Pandeminin Türkiye ve Dünyadaki Etkileri ve Kapitalizmin Açmazları” olarak belirlenmiştir.

Bilindiği üzere pandemi koşullarında, kapitalizmin neoliberal dönem sömürüsü yoğunlaşmış, işsizlik ve yoksullukta önemli artışlar yaşanmış, büyük can kayıpları ve halk sağlığı sorunları oluşmuş; kapitalist sistemin açmazları ekonomik, sosyal, sınıfsal bunalım öğeleri ile daha da boyutlanmıştır.

Bu sorunlar kongrede pandemi merceğinden bakışla ele alınacak; sanayi politikaları, özel olarak sanayi sektörlerinin durumu, dünya genelinde teknoloji alanındaki güç ve hegemonya mücadeleleri, kamu kaynaklarının kullanım durumu, kapitalizmin “yeşil dönüşüm” arayışları, halk/toplum sağlığı sorunları, emeğin durumu, mühendislerin koşulları, bölüşüm sorunları, dünden bugüne ve geleceğe yönelik planlama, kalkınma, sanayileşme politikaları; bağlantılı birçok alt başlıkla birlikte ele alınacak ve alternatif çözüm önerileri üzerinde yoğunlaşılacaktır. Bu bağlamda kongremiz, kapitalizm, neoliberalizm ve sanayinin içinde bulunduğu açmazları pandeminin özgül koşullarında tespit, sergileme ve başka bir dünya özlem ve mücadelesinin alternatiflerinin oluşumuna katkı koymayı amaçlamaktadır.

Kongremiz, ülkemizin aydınlık yüzleri toplumbilimcilerimiz, hocalarımız, değerli uzmanlar ve meslektaşlarımızdan oluşan bilim, düzenleme, yüretme kurullarının yaklaşık iki yıl süren hazırlık çalışmalarının ürünü olarak toplanmaktadır.

Kongremizin planlı sanayileşme, kalkınma, demokratikleşme, toplumsal refah amacına katkı sunmasını diliyoruz.

Yavuz Bayülken’e Saygıyla

1972 yılından itibaren Sanayi Kongrelerine katkılar sunan, 2001 yılından 2019’daki kongreye kadar TMMOB Sanayi Kongrelerinin Yürütme Kurulu Üyesi, bu kongremizin Bilim Kurulu Üyesi olan sevgili Yavuz Bayülken’i bu yıl Temmuz ayında kaybettik. Kendisini sevgi ve saygıyla anıyoruz.

TMMOB Sanayi Kongresi 2021 Programı: 

1. GÜN

09.00-09.30 Kayıt

09.30-10.10 Açılış Konuşmaları

                Yunus YENER / MMO Yönetim Kurulu Başkanı

                Emin KORAMAZ / TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

                Konuk Konuşmacılar

10.10-10.20 Ara

10.20-11.00 Açılış Oturumu: Pandemi Sonrası Başka Bir Dünya Mümkün mü?

                Prof. Dr. Korkut BORATAV

11.00-11.10 Ara

11.10-13.10  Pandemi, Bunalım ve Sonrasında Türkiye

                Oturum Başkanı: Prof. Dr. Aziz KONUKMAN

                Sanayi Ne Kadar? Kimler Tarafından? Kimler İçin?

                Prof. Dr. Bilsay KURUÇ

                Pandemiden Çıkarılması Gereken Dersler

                Prof. Dr. Alpay AZAP

                Kamuda Kaynak Sorunu ve Çözümleri

                Hakan ÖZYILDIZ

13.10-14.00 Öğle Arası

14.00-16.30 Dünya ve Türkiye’de Sanayinin Genel Görünümü

                Oturum Başkanı: Nadir AVŞAROĞLU

                Prof. Dr. Oktar TÜREL

                Prof. Dr. Ebru VOYVADA

                Sektör Raporları ve Sektörlerin Değerlendirilmesi

                Dr. Oktay KÜÇÜKKİREMİTÇİ

                TMMOB Odalarından Gelen Raporlar

16.30-16.40 Ara

16.40-18.30 Kapitalizmin Yeşil Dönüşümü mü?

                Oturum Başkanı: Oğuz TÜRKYILMAZ

                Sürdürülebilir Kalkınma Stratejisi Olarak Yeşil Dönüşüm

                Prof. Dr. Erinç YELDAN

                Sistemin Kapitalizmi Geliştirmeyi Amaçlayan Yeşil (?) Dönüşüm Programı Yerine, Enerjide Toplum Yararını Gözeten, Kamusal Planlama Temelli Demokratik Dönüşüm

                Oğuz TÜRKYILMAZ

                Kaldıraç Olarak Yeşil Dönüşüm

                Prof. Dr. Aykut ÇOBAN

                Dönüşümün Adaleti

                Bengisu ÖZENÇ

2. GÜN

10.00-11.00     Anket Araştırması Sonuçları:

                    Krizin Diğer Adı Pandemi ve Mühendisler

                    Doç. Dr. Serkan ÖNGEL

11.00-11.10     Ara

11.10-13.10     Emeğin Pandemideki Durumu

                    Oturum Başkanı: Prof. Dr. Seyhan ERDOĞDU

                    Pandemi ve Bölüşüm

                    Mustafa SÖNMEZ

                    Pandemi ve Kadın Emeği

                    Prof. Dr. Seyhan ERDOĞDU

                    Pandemi Döneminde Sosyal Politika Uygulamaları

                    Doç. Dr. Aziz ÇELİK

                    Sermayenin Emek Üzerindeki Tahakkümünü

                    Yoğunlaştıran Bir Süreç Olarak Pandemi

                    Doç. Dr. Hakan KOÇAK

13.10-14.00     Öğle Arası

14.00-16.00     Güç Mücadelesinin Önemli Bir Ekseni Olarak Teknoloji

                    Oturum Başkanı: S. Melih ŞAHİN

                    Teknoloji Ekseninden ABD-Çin Hegemonya Mücadelesi

                    Prof. Dr. Hayri KOZANOĞLU

                    Prometheus'un Yeniden Zincirlenmesi: Modern

                    Zamanlarda Sermaye Birikimi ve Teknoloji

                    Prof. Dr. Serdal BAHÇE

                    Teknoloji, Üretim ve Emeğin Alternatifi: Salgın’ın

                    Gösterdikleri

                    Dr. Özgür NARİN

                    Platform Ekonomileri ve Dijital Tekelleşme

                    Dr. Anıl ABA

16.00-16.10     Ara

16.10-18.00     1961 Anayasasının 60. Yılında Planlama

                    Oturum Başkanı: Kaya GÜVENÇ

                    1. Sanayi Planı-Nasıl Bir Miras Devralındı

                    Dr. Serdar ŞAHİNKAYA

                    24 Ocak Kararlarına Kadar Kalkınma Planları

                    Doç. Dr. Ali SOMEL

                    IMF Güdümünde Planlama

                    Prof. Dr. Oğuz OYAN

                    Neoliberal Düzende Planlama ve Seçenekler

                    Prof. Dr. Sinan SÖNMEZ

18.00        Kapanış