İKK Haberleri

İKK Haberleri
20.05.2020

TMMOB Mardin İl koordinasyonu 20 Mayıs 2020 tarihinde bir basın açıklaması yaparak Kamu alanlarının satışına itiraz etti.

İKK Haberleri
20.05.2020

TMMOB Adana İl Koordinasyon Kurulu meslek örgütlerinin yasalarında yapılması planlanan değişikliğe ilişkin 20 Mayıs 2020 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

İKK Haberleri
19.05.2020

TMMOB Mardin İl Koordinasyon Kurulu, iktidarın meslek örgütlerine müdahale açıklamalarına karşı 18 Mayıs 2020 tarihinde “Özerk demokratik mesleki örgütlülüğümüzden yana olan mücadelemiz kararlılıkla sürecektir” dedi.

İKK Haberleri
19.05.2020

Türk Mühendis Ve Mimar Odaları Birliği Muğla İl Koordinasyon Kurulu, Muğla Barosu, Muğla Tabip Odası, Muğla  Dişhekimleri Odası, Muğla Eczacı Odası, Muğla Serbest Muhasebeci  Ve Yeminli Mali Müşavirler Odası ve Muğla Veteriner Hekimler Odası18 Mayıs 2020 tarihinde meslek örgütlerinin yasalarında yapılması planlanan değişikliğe dair ortak bir basın açıklaması yaptılar.

İKK Haberleri
18.05.2020

TMMOB Diyarbakır İKK, Diyarbakır Barosu, Diyarbakır Tabip Odası, Diyarbakır Eczacı Odası, Diyarbakır Diş Hekimleri Odası, Diyarbakır Veteriner Hekimleri Odası ve Diyarbakır Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası 18 Mayıs 2020 tarihinde ortak bir basın açıklaması yaparak "Seçim Sistemlerine Müdahale Demokrasi İle Bağdaşmaz!" dediler.

 

İKK Haberleri
16.05.2020

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu 16 Mayıs 2020'de Covid-19 Salgını döneminde üniversite öğrencilerinin ne kadar etkilendiğini bir anketle değerlendirdi.

İKK Haberleri
16.05.2020

TMMOB Bursa Il Koordinasyon Kurulu, Bursa Tabip Odası, Bursa Barosu, KESK Bursa Şubeler Platformu temsilcilerinden oluşan bir heyet 15 Mayıs 2020 tarihinde Bursa’nın Yenişehir ilçesine bağlı Kirazlıyayla Mahallesi’ne yakın alana yapılmak istenen atık havuzu çalışmalarını inceleyerek bölge halkının direnişine destek verdi.

İKK Haberleri
14.05.2020

Aralarında TMMOB Gaziantep Birimlerinin de bulunduğu GAMOB ve STK platformu 12 Mayıs 2020 tarihinde "COVID-19 pandemisinde beklenen çare akademik odaların seçim sistemini değiştirmek olabilir mi?" başlıklı ortak bir açıklama yaptılar.

İKK Haberleri
14.05.2020

TMMOB Mersin İl Koordinasyon Kurulu, Mersin Barosu, Mersin Tabip Odası, Mersin Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası ve Mersin Veteriner Hekimler Odası 14 Mayıs 2020 tarihinde meslek örgütlerinin yasalarında yapılması planlanan değişikliğe dair ortak bir basın açıklaması yaptılar.

İKK Haberleri
14.05.2020

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu, İstanbul Barosu, İstanbul Dişhekimleri Odası, İstanbul Eczacı Odası, İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, İstanbul Tabip Odası, İstanbul Veteriner Hekimler Odası'ndan oluşan İstanbul Meslek Odaları Koordinasyonu 14 Mayıs 2020 tarihinde meslek örgütlerinin yasalarında yapılması planlanan değişikliğe dair ortak bir basın açıklaması yaptılar.