İKK Haberleri

İKK Haberleri
22.05.2020

Türk Mühendis Ve Mimar Odaları Birliği Aydın İl Koordinasyon Kurulu, Aydın Barosu, Aydın Tabip Odası, Aydın Serbest Muhasebeci Ve Mali Müşavirler Odası 22 Mayıs 2020 tarihinde ortak bir basın açıklaması yaparak baro ve akademik meslek odalarının yapısının ve seçim sistemlerinin değiştirilmesine ilişkin saldırıyı kınadılar.
 

İKK Haberleri
22.05.2020

TMMOB ve meslek odalarının yapısının değiştirilerek etkisiz hale getirme girişimlerine karşı, TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu, TİP Genel Başkanı, İstanbul Milletvekili Erkan Baş ile ortak bir toplantı düzenleyerek görüş alışverişinde bulundu.

İKK Haberleri
22.05.2020

TMMOB ve meslek odalarının yapısının değiştirilerek etkisiz hale getirme girişimlerine karşı, TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu, HDP İstanbul İl Başkanlığı ve İstanbul Milletvekilleri 22 Mayıs 2020 tarihinde ortak bir toplantı düzenleyerek görüş alışverişinde bulundu.

İKK Haberleri
21.05.2020

TMMOB Kocaeli İl Koordinasyoon Kurulu geçmiş dönem Sekreterleri meslek örgütlerinin yasalarında yapılması planlanan değişikliğe ilişkin 21 Mayıs 2020 tarihinde ortak bir basın açıklaması yaptılar.

İKK Haberleri
20.05.2020

TMMOB Mardin İl koordinasyonu 20 Mayıs 2020 tarihinde bir basın açıklaması yaparak Kamu alanlarının satışına itiraz etti.

İKK Haberleri
20.05.2020

TMMOB Adana İl Koordinasyon Kurulu meslek örgütlerinin yasalarında yapılması planlanan değişikliğe ilişkin 20 Mayıs 2020 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

İKK Haberleri
19.05.2020

TMMOB Mardin İl Koordinasyon Kurulu, iktidarın meslek örgütlerine müdahale açıklamalarına karşı 18 Mayıs 2020 tarihinde “Özerk demokratik mesleki örgütlülüğümüzden yana olan mücadelemiz kararlılıkla sürecektir” dedi.

İKK Haberleri
19.05.2020

Türk Mühendis Ve Mimar Odaları Birliği Muğla İl Koordinasyon Kurulu, Muğla Barosu, Muğla Tabip Odası, Muğla  Dişhekimleri Odası, Muğla Eczacı Odası, Muğla Serbest Muhasebeci  Ve Yeminli Mali Müşavirler Odası ve Muğla Veteriner Hekimler Odası18 Mayıs 2020 tarihinde meslek örgütlerinin yasalarında yapılması planlanan değişikliğe dair ortak bir basın açıklaması yaptılar.

İKK Haberleri
18.05.2020

TMMOB Diyarbakır İKK, Diyarbakır Barosu, Diyarbakır Tabip Odası, Diyarbakır Eczacı Odası, Diyarbakır Diş Hekimleri Odası, Diyarbakır Veteriner Hekimleri Odası ve Diyarbakır Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası 18 Mayıs 2020 tarihinde ortak bir basın açıklaması yaparak "Seçim Sistemlerine Müdahale Demokrasi İle Bağdaşmaz!" dediler.

 

İKK Haberleri
16.05.2020

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu 16 Mayıs 2020'de Covid-19 Salgını döneminde üniversite öğrencilerinin ne kadar etkilendiğini bir anketle değerlendirdi.