İKK Haberleri

İKK Haberleri
15.08.2018

TMMOB Adana İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Erol Salman, 15 Ağustos 2018 tarihinde bir basın açıklaması yaparak ülkemizde yaşanan krizin nedeninin AKP’nin yanlış ekonomi politikaları olduğunu vurgularken tüm vatandaşlarımızı birlik içinde dayanışmaya ve hakkını aramaya davet etti.

İKK Haberleri
14.08.2018

TMMOB Eskişehir İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Neşet Aykanat 14 Ağustos 2018 tarihinde Alpu Temik Santrali İhalesine ilişkin bir basın açıklaması yaptı.

İKK Haberleri
13.08.2018

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Ege Çevre ve Kültür Platformu (EGEÇEP), Doğa Derneği ile 85 kişi tarafından İzmir'deki Körfez Geçiş Projesi için verilen Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu kararına karşı İzmir üçüncü İdare Mahkemesi'nde açılan iptal davasında yürütmeyi durdurma kararı alındı.

İKK Haberleri
29.07.2018

TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu ile Ekoloji Derneği 27 Temmuz 2018 tarihinde Silvan Köprüsü üzerinde gerçekleştirdikleri basın açıklamasıyla Dicle Nehri’nin doğal yapısının Devlet Su İşleri tarafından “ıslah projesi” adı altında tahrip edildiğini ve konuya ilişkin hukuk mücadelesini başlattıklarını kamuoyu ile paylaştılar.

İKK Haberleri
09.07.2018

TMMOB İstabul İKK ve İstanbul Tabip Odası, Flormar’dan atılan 118 işçinin, 53 gündür sürdürdüğü tarihinde 6 Temmuz 2018 direnişe bir dayanışma ziyaretinde bulundu.

İKK Haberleri
07.06.2018

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu, taşınması planlanan Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne ilişkin değerlendirme raporu yayınladı.

İKK Haberleri
06.06.2018

TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu Sekreteryasını yürüten İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi, seçmenlerin yeni sistemdeki oy pusulalarına ne kadar hakim olduklarını ölçebilecekleri bir test hazırladı.