İKK Haberleri

İKK Haberleri
25.12.2020

DİSK İç Anadolu Bölge Temsilciliği, KESK Ankara Şubeler Platformu, TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu, Ankara Tabip Odası, Ankara Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası tarafından 25 Aralık 2020 tarihinde `Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası’nın Yanındayız! AKP’nin Sahte İtibarı İçin Emekçilerin Sürgün Edilmesi Kabul Edilemez!` başlıklı bir basın açıklaması yayımlandı.

İKK Haberleri
24.12.2020

TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu Bursa İli, Osmangazi İlçesi Yunuseli Eski Havaalanı’nın dönüşümüne ilişkin 24 Aralık 2020 tarihinde bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

İKK Haberleri
14.12.2020

TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu 11 Aralık 2020 tarihinde “Perakende Satış Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ” ile elektrik fatura tutarlarını daha da arttıracak kalemlerin işletme gideri adı altında eklenmesine ilişkin bir basın açıklaması yaptı.

İKK Haberleri
12.12.2020

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu yayını, ÖLÇÜ Dergisi Aralık sayısı, 'Pandemi Sürecinde Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının Gözünden Kent ve Çalışma Hayatı' dosya konusuyla 12 Aralık 2020 tarihinde çıktı.

İKK Haberleri
12.12.2020

Aralarında TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulunun da olduğu İstanbul Emek, Barış, Demokrasi Güçleri  "Tam Kapanma, Tam Ücret, Sosyal Bütçe Sosyal Devlet” çağrısıyla 11 Aralık 2020 tarihinde bir basın açıklması yaptılar.

İKK Haberleri
09.12.2020

TMMOB Ankara İKK tarafından 9 Aralık 2020 tarihinde `Bilimi, Hukuku ve Şehircilik İlkelerini Yok Sayan, Rant, Talan ve Yolsuzluk Projelerini Yürüten Melih Gökçek Halka Hesap Verecek!` başlıklı bir basın açıklaması yayımlandı.

İKK Haberleri
09.12.2020

Aralarında TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu'nun da bulunduğu Diyarbakır Emek ve Demokrasi Platformu AKP iktidarı döneminde kadına yönelik şiddet ve çocuğa yönelik istismar vakalarının göz ardı edilemez boyutta artışına ilişkin 8 Aralık 2020 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

İKK Haberleri
08.12.2020

TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu Şehir Plancısı Haknas Sadak'ın tutuklanmasına ilişkin 7 Aralık 2020 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

İKK Haberleri
30.11.2020

Aralarında TMMOB Adana İl Koordinasyon Kurulunun da bulunduğu Adana Akademik Meslek Odaları Birliği (ADAMOB) Pandemi gündemiyle ilgili 30 Kasım 2020 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

İKK Haberleri
29.11.2020

TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu, Mimarlar Odası Diyarbakır Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Aziz Yağmur'un hukuksuz biçimde göz altına alınmasına ilişkin 28 Kasım 2020 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.