Oda Haberleri

Oda Haberleri
24.11.2020

TMMOB Makina Mühendisleri Odası tarafından hazırlanan, Sanayinin Sorunları ve Analizleri (64): Türkiye’yi Sert Bir Küçülme ve Ürkütücü Bir İşsizlik Bekliyor başlığıyla 24 Kasım 2020 tarihinde yayımlandı.

Oda Haberleri
22.11.2020

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası 23.05.2019 tarih ve 30782 sayılı ResmîGazete‘de yayımlanarak yürürlüğe giren "Atıksu Arıtma Tesislerinde Çalışan Teknik Personele İlişkin Tebliğ" ve bu kapsamda açılan "Atıksu Arıtma Tesisi Sorumlusu Eğitimleri"ne ilişkin 22 Kasım 2020 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Oda Haberleri
19.11.2020

TMMOB Maden Mühendisleri Odası 19 Kasım 2020 tarihinde "İktidarın Meşruiyeti Mafya Liderini Himaye Etmekten Değil, Hukuka Bağlılıktan Kaynaklanır. Tehditçi Çeteler İçin Acilen Yasal Süreç Başlatılmalıdır." başlıklı bir basın açıklaması yaptı.

Oda Haberleri
18.11.2020

Elektrik Mühendisleri Odası 18 Kasım 2020 tarihinde yaptığı açıklamada, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından dile getirilen “Turgut Özal’ın EMO’dan atıldığına” ilişkin iddianın doğru olmadığı belirtilerek, Bakan Murat Kurum sözlerini düzeltmeye çağrıldı.

Oda Haberleri
16.11.2020

TMMOB Şehir Plancıları Odası 16 Kasım 2020 tarihinde "Kıyılarda ve Denizlerde Yapılaşmayı; Kamusal Alanlarımızın İşgalini Tarifleyen Yönetmelik Değişikliğine İtiraz Ediyoruz!" başlıklı bir basın açıklaması yaptı.

Oda Haberleri
16.11.2020

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası, Maden Mühendisleri Odası ve Makina Mühendisleri Odası, TBMM gündemindeki Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi hakkında, 16 Kasım 2020 tarihinde ortak bir basın toplantısı yaptılar.

Oda Haberleri
13.11.2020

TMMOB Makina Mühendisleri Odası 13 Kasım 2020 tarihinde “LPG’li Araçların Kontrol ve Denetimini Yok Ederek Piyasayı Kuralsızlaştıran Düzenlemeler İptal Edilerek Kamu/Toplum Yararını Gözeten Düzenlemeler Yapılmalıdır” başlıklı bir basın açıklaması yaptı.

Oda Haberleri
12.11.2020

TMMOB Şehir Plancıları Odası 12 Kasım 2020 tarihinde "Eksik Olan Yasalar Değil, İnsan Hayatını Önceleyen Yönetim Anlayışıdır" başlıklı bir basın açıklaması yaptı.

Oda Haberleri
11.11.2020

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Düzce Depreminin 21. yıl dönümü nedeniyle 11 Kasım 2020 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Oda Haberleri
11.11.2020

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası 11 Kasım 2020 tarihinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı`nın 2021 yılı bütçesine yönelik bir basın açıklaması yaptı.