Oda Haberleri

Oda Haberleri
21.02.2019

TMMOB Mimarlar Odası son yıllarda alınan ve kültür varlıklarının özelliklerini kaybetmesi, zarar görmesi, yıkılması veya ortadan kaldırılmasının önünü açan ilke kararlarlarına ilişkin 21 Şubat 2019 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Oda Haberleri
21.02.2019

TMMOB Makina Mühendisleri Odası tarafından hazırlanan, Sanayinin Sorunları ve Analizleri (46): "Tarımdaki çöküş, imalat sanayiini de tahrip ediyor" 21 Şubat 2019 tarihinde yayımlandı.

Oda Haberleri
20.02.2019

TMMOB Mimarlar Odası ülkemize özgü bir mimarlık politikasının oluşturulmasına yönelik yürütülen değerlendirme ve çalışmaları içeren "Türkiye Mimarlık Politikası"nı 20 Şubat 2019 tarihinde yaptığı bir açıklama ile kamuoyuyla paylaştı.

Oda Haberleri
19.02.2019

TMMOB Maden Mühendisleri Odası Muğla Milas‘ta bir feldspat ocağında meydana gelen iş kazasında 3 maden emekçisinin hayatını kaybetmesine ilişkin 19 Şubat 2019 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Oda Haberleri
19.02.2019

TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Çaldağı projesinde kullanılmak istenen 18 milyon ton Sülfürik Asitin telafisi imkansız zararlar ortaya çıkaracağına dikkat çekerek 19 Şubat 2019 tarihinde konuya ilişkin bir basın açıklaması yaptı.

Oda Haberleri
14.02.2019

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası 13 Şubat 2019 tarihinde bir basın açıklaması yaparak çiftçinin üretimden vazgeçmesinin en önemli nedeni girdi fiyatlarındaki artışın, ürün fiyatlarının çok üzerinde artması ve kâr edemeyişi olduğuna değindi.

Oda Haberleri
11.02.2019

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, 5 Şubat 2019 tarih ve 30677 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi`nin 16-23 maddeleri uyarınca yapılan yasal düzenleme ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü uhdesinde yeni bir yapılanma ve görev tanımıyla "Taşınmaz Değerlemesi" alanına yönelik düzenlemeler yapılmasına ilişkin 11 Şubat 2019 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Oda Haberleri
08.02.2019

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Kartal'da 8 katlı bir binanın çökmesi üzerine 8 Şubat 2019 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Oda Haberleri
08.02.2019

TMMOB Mimarlar Odası, 1. ve 2. derece arkeolojik Sit alanlarında güneş enerji santrallerinin kurulmasına izin veren, Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun 662 sayılı İlke Kararının iptaline karar verilmesi üzerine 7 Şubat 2019 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Oda Haberleri
06.02.2019

TMMOB Kimya Mühendisleri Odası, çoğunluğu özelleştirilmiş olan kömür santrallarına Çevre Mevzuatına uyum için gerekli yatırımları yapmaları konusunda getirilen muafiyet süresinin uzatılması konusunda 6 Şubat 2019 tarihinde görüş yayımladı. Görüşe ekteki pdf dosyasından ulaşabilirsiniz.