47. DÖNEM TMMOB KADIN ÇALIŞMA GRUBU ÇALIŞMA PROGRAMI

Kadın Çalışma Grubu çalışmalarını, TMMOB’un, kadın emeği, bedeni, iş ve sosyal yaşamı üzerindeki bütün sömürü ve baskı biçimlerine karşı mücadelesi ile kadının özgürleşmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması yönündeki mücadeleleri bu dönemde de sürdürme amaçlamaktadır.

Kadın Çalışma Grubumuz tarafından,  TMMOB’deki kadın çalışmalarının güç ve dayanışma yaratacak şekilde eşgüdümünün sağlanması hedefi ile 47. dönem çalışma programı oluşturulmuştur.

TMMOB 47. DÖNEM KADIN ÇALIŞMA GRUBU PROGRAMI

 1. TMMOB 5. Kadın Sempozyumu düzenlenmesi, ( tahmini Şubat/ Mart 2023)
 2. TMMOB 7. Kadın Kurultayı düzenlenmesi, (tahmini Ekim/ Kasım 2023)
 3. 2023 yılı içinde “8 Mart Dünya Kadınlar Günü ve 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günüetkinlik düzenlenmesi
 4. 7. Kadın Kurultayında alınan 5 ve 6 no’lu kararlar gereği bir önceki dönemde başlatılan; TMMOB KÇG’de görev alan temsilcilerin sorumluluklarını da kapsayan, “kadın çalışmalarının usul ve esasları yönergesi” hazırlık çalışmalarının tamamlanması,
 5. 7. Kadın Kurultayında alınan 4 no’lu karar gereği hazırlık çalışmalarına başlanan “Kadın üyelerimizin hem kendi düzeylerini yükselten hem de kolektif üretime katkı koymalarını sağlayan bir sosyal platformun oluşturulması için gerekli dijital program kurulmasına yönelik” konusuna 47. Dönemde de devam edilmesi,
 6. Odalardaki kadın - erkek üye, öğrenci kadın – erkek üye sayılarının güncellenmesi ve TMMOB,  Oda ve şube yönetim, denetleme ve onur kurullarında görev alan kadın üye sayılarının öğrenilmesine yönelik çalışma yapılması,
 7. 5. Kadın Kurultayı’nda alınan 3. No’lu karar gereği 46. Dönemde başlanan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimlerinin tüm odalara yayılması ve başta yeni seçilmiş yönetim kurulu üyeleri olmak üzere kadın-erkek tüm mühendis, mimar ve şehir plancıların bu eğitimi almaları doğrultusunda çalışmalar yapılması,
 8. Tüm odaların kadın üyelerine yönelik olarak cinsel taciz ve/veya mobbinge maruz kalınması durumunda takip edilecek yasal yolları ve CATS ( Cinsiyet Ayrımcılığı Takip Sekretaryası)’na başvuru bilgilerini içeren bir broşür hazırlanarak elektronik ortamda kadın üyelere iletilmesi,
 9. TMMOB Kadın web sayfasının sürekli güncel tutulması ve önemli kadın etkinliklerinin sosyal medya üzerinden duyurulması,
 10. Yerellerde yapılan kadın etkinliklerine katılarak destek verilmesi,
 11. Güncel gelişmeler doğrultusunda çalışma grubunun amaçlarına uygun söyleşi, çalıştay, seminer vb. etkinlikler düzenlenmesi,
 12. Oda ve İKK kadın çalışma gruplarının oluşturulması için Oda merkezlerine İKK’lara yazı yazılması ve 47. Dönem Oda, İİKK, TMMOB iletişim ( Whatsapp ve e-posta) gruplarının kurulması,
 13. Çalışma programında ele alınan konularda görüş alış verişinde bulunmak üzere dönem içerisinde en az bir kez geçmiş dönem TMMOB ve İKK Kadın Çalışma Gruplarında görev alan kadın üyelerimizin de dahil olacağı geniş katılımlı bir toplantı düzenlenmesi,