5 No'lu Toplantı

45. DÖNEM TMMOB, ODA, İKK KADIN ÇALIŞMA GRUPLARI TEMSİLCİLERİ ORTAK TOPLANTISI TUTANAĞI

 

ADI SOYAD

BİRİMİ

Ayşegül Oruçkaptan

TMMOB

Ayşegül Akıncı Yüksel

TMMOB

Hanze Gürkaş

TMMOB

Asiye Ülkü Karaalioğlu

TMMOB

Dilek Yüksel

Çevre Mühendisleri Odası

Gülefer Mete

Elektrik Mühendisleri Odası

M. Işık Gürbulak

Elektrik Mühendisleri Odası

Hale Kolay

Elektrik Mühendisleri Odası

Gizem Çevik

Gemi Mühendisleri Odası

Fatmagül Çıra

Gıda Mühendisleri Odası

Serap Dağdelen

Harita ve Kadastro M. Odası

Rumeysa Karataş

Harita ve Kadastro M. Odası

İrem Gölay İzmitli Yıldırım

İç Mimarlar Odası

Buket Çelik

İnşaat Mühendisleri Odası

Cansu Karadeniz

Jeoloji Mühendisleri odası

Hale Atabey

Metalürji Mühendisleri Odası

Ahu Soylu

Meteoroloji Mühendisleri Odası

Leman Ardoğan

Mimarlar Odası

Ayşegül Oruçkaptan

Peyzaj Mimarları Odası

Esen Leyla İmren

Tekstil Mühendisleri Odası

Satıgül Kaya

Ziraat Mühendisleri Odası

Neriman Okşan Ergin

Ziraat Mühendisleri Odası

Züleyha Oğuz

Ziraat Mühendisleri Odası

Ayten Dolançay

Adana İKK

Arin Zümrüt

Diyarbakır İKK

Aydan Barut

Eskişehir İKK

Besime İçgören

Mersin İKK

Arzu Fırat Ersoy

Trabzon İKK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toplantı No                  : 05

Toplantı Tarihi     : 29.03.2021
Toplantı Saati       :19.30
Toplantı Yeri        : ÇEVRİMİÇİ

 

TMMOB Yönetim Kurulu’nun 16.01.2021 tarihli toplantısında alınan 673 nolu karar uyarınca ve “Kadına cinsiyetinden kaynaklı olarak uygulanan her türlü olumsuz davranış ve politikalara karşı mücadele yöntemlerini tanımlama ve görüş oluşturma, Kadın Kurultayı düzenlenmesi” amacıyla oluşturulan Kadın Çalışma Grubu (KÇG) 45. Dönem ’de odalarından görevlendirilen üyeler, Oda ve İKK temsilcileriyle birlikte 29 Mart 2021 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir.

Toplantı sonucunda;

  1. Oda Genel Kurullarının tamamlanmış ve İKK'ların belirlenmiş olması nedeniyle, resmi yazı ile yeni İKK temsilcilerinin isimlerinin istenmesine, İKK’lar tarafından son gönderi tarihinin 6 Nisan 2021 saat 17.00 olarak belirlenmesine,
  2. 4. Kadın Sempozyumu başlığının 'İSTANBUL SÖZLEŞMESİ'NDEN VAZGEÇMİYORUZ' olmasına, 24-25 Nisan 2021 tarihlerinde çevrimiçi olarak yapılmasına, youtube üzerinden canlı yayınlanmasına, TMMOB YK onayına sunulmasına,
  3. İstanbul Sözleşmesi’nin fesih kararına karşı yürütecek olduğumuz sosyal medya eylemlilikleri kapsamında,
  • İstanbul Sözleşmesi'ni anlatan kısa görsel ve metinler hazırlanmasına,
  • Kısa videolar hazırlanmasına,

Metin ve video hazırlıkları için Arin ZÜMRÜT (Diyarbakır İKK), Cansu KARADENİZ(JMO), Serap DAĞDELEN (HKMO), Buket ÇELİK(İMO), Ülkü KARAALİOĞLU (TMMOB), Ayşegül Akıncı YÜKSEL(TMMOB), Ayşegül İbici ORUÇKAPTAN (TMMOB)'in görev almasına ve 6 Nisan 2021 saat 17.00'ye kadar çalışma taslaklarını tamamlamasına,

  • TMMOB logolu İstanbul Sözleşmesi Yaşatır profil çerçevesi yapılmasına, yine aynı şekilde mor maske yapılmasına ve TMMOB YK onayına sunulmasına,
  1. DİSK, KESK, TMMOB ve TTB ile ortak yapılacak sosyal medya eylemlilikleri için slogan ve metin çalışmasının yapılmasına, Ayşegül Akıncı YÜKSEL(TMMOB), Ayşegül İbici ORUÇKAPTAN(TMMOB) A. Ülkü KARAALİOĞLU (TMMOB) ve Buket ÇELİK (İMO)'in görev almasına,
  2. TMMOB Yönetim Kurulu’nun aldığı 748 nolu karar çerçevesinde, İstanbul Sözleşmesi’nin iptali ile ilgili hukuksuz sürece karşı, her türlü demokratik girişimde bulunulmasına, hukuksal işlemin başlatılmasına ve basın açıklaması yapılmasına,
  3. Bir sonraki toplantının çalışma grubumuz ile, Oda ve İKK Kadın Komisyonu temsilcilerinin katılacağı ortak çevrimiçi toplantı olarak düzenlenmesine ve TMMOB YK onayına sunulmasına,
  4. Bir sonraki toplantının 9 Nisan 2021 tarihinde saat 19.30'da yapılmasına,

Karar verildi.