6 No'lu Toplantı

45. DÖNEM TMMOB, ODA, İKK KADIN ÇALIŞMA GRUPLARI TEMSİLCİLERİ ORTAK TOPLANTISI TUTANAĞI

 

ADI SOYAD

BİRİMİ

Ayşegül Oruçkaptan

TMMOB

Hanze Gürkaş

TMMOB

Asiye Ülkü Karaalioğlu

TMMOB

Özgür Göktaş Küçük

TMMOB

Dilek Yüksel

Çevre Mühendisleri Odası

Gülefer Mete

Elektrik Mühendisleri Odası

M. Işık Gürbulak

Elektrik Mühendisleri Odası

Hale Kolay

Elektrik Mühendisleri Odası

Burçin Gülşah Düzülütaş

Gemi Mühendisleri Odası

Fatmagül Çıra

Gıda Mühendisleri Odası

İrem Gölay İzmitli Yıldırım

İç Mimarlar Odası

Buket Çelik

İnşaat Mühendisleri Odası

Cansu Karadeniz

Jeoloji Mühendisleri odası

Nazan Irmak

Makina Mühendisleri Odası

Güniz Gacaner Ermin

Makina Mühendisleri Odası

Leman Ardoğan

Mimarlar Odası

Ülker Kalfa

Petrol Mühendisleri Odası

Ayşegül Oruçkaptan

Peyzaj Mimarları Odası

Satıgül Kaya

Ziraat Mühendisleri Odası

Arzu Fırat Ersoy

Trabzon İKK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toplantı Tarihi     : 14.04.2021

Toplantı Saati       :19.30

Toplantı Yeri        : ÇEVRİMİÇİ

 

TMMOB Yönetim Kurulu’nun 16.01.2021 tarihli toplantısında alınan 673 nolu karar uyarınca ve “Kadına cinsiyetinden kaynaklı olarak uygulanan her türlü olumsuz davranış ve politikalara karşı mücadele yöntemlerini tanımlama ve görüş oluşturma, Kadın Kurultayı düzenlenmesi” amacıyla oluşturulan Kadın Çalışma Grubu (KÇG) 45. Dönemde odalarından görevlendirilen üyeler, Oda ve İKK temsilcileriyle birlikte 14 Nisan 2021 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir.

 

Toplantı sonucunda;

  1. TMMOB 4.Kadın Sempozyumu'nun 8 Mayıs 2021 tarihinde saat 11.00- 17.00'de çevrimiçi yapılmasına,
  2. Sempozyumun iki oturum olarak düzenlenmesine,

1.Oturum başlığının;

  •  

İstanbul Sözleşmesi Yaşatır

2.Oturum başlığının;

  •  

İstanbul Sözleşmesi'nden Vazgeçmeyeceğiz

Olarak belirlenmesine,

  1. Birinci oturum konuşmacıları olarak Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan GÜLLÜ ve Prof.Dr. Yakın ERTÜRK'ün, ikinci oturum konuşmacıları olarak İstanbul Barosu Başkan Yardımcısı Av. Nazan MOROĞLU ve Av. Hülya GÜLBAHAR'ın davet edilmesine,
  2. Sempozyum sonunda forum yapılmasına,

Forum başlığının;

  •  

Söyleyecek Sözümüz, Değiştirecek Gücümüz Var”

Olarak belirlenmesine,

  1. Sempozyumun cinsiyet ayrımcılığı yapılmadan TMMOB ve bileşenlerine açılmasına, sempozyuma önceden katılım bilgisi alınmasına, açılış konuşması için TMMOB Başkanı’nın davet edilmesine,
  2. Bir sonraki toplantının Nisan son haftası yapılmasına,

Karar verilmiştir.