9 No'lu Toplantı

45. DÖNEM TMMOB, ODA, İKK KADIN ÇALIŞMA GRUPLARI TEMSİLCİLERİ ORTAK TOPLANTISI TUTANAĞI

 

ADI SOYAD

BİRİMİ

Ayşegül İbici Oruçkaptan

TMMOB YK

Ayşegül Akıncı Yüksel

TMMOB YK

Asiye Ülkü Karaalioğlu

TMMOB YK

Hanze Gürkaş

TMMOB YK

Hale Kolay

Elektrik Mühendisleri Odası

Gülefer Mete

Elektrik Mühendisleri Odası

Fatmagül Çıra

Gıda Mühendisleri Odası

Rumeysa Karataş

Harita ve Kadastro M. Odası

İrem Gölay İzmitli Yıldırım

İç Mimarlar Odası

Buket Çelik

İnşaat Mühendisleri Odası

Cansu Karadeniz

Jeoloji Mühendisleri Odası

Gözde Salar

Maden Mühendisleri Odası

Nazan Irmak

Makine Mühendisleri Odası

Hale Atabey

Metalürji Mühendisleri Odası

Ahu Soylu

Meteoroloji Mühendisleri Odası

Leman Ardoğan

Mimarlar Odası

Esen Leyla İmren

Tekstil Mühendisleri Odası

Ayten Dolançay

Adana İKK

Elif Aytaç

Bodrum İKK

Necla Özkaplan Yörüklü

Bursa İKK

Burçin Şirin

Denizli İKK

Arin Zümrüt

Diyarbakır İKK

Aydan Barut

Eskişehir İKK

Mihriban Nar

İstanbul İKK

Güniz Gacaner

İzmir İKK

Yıldız Şahin

Kocaeli İKK

Mizgincan Dinç

Mardin İKK

Besime İçgören

Mersin İKK

Arzu Fırat Ersoy

Trabzon İKK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toplantı Tarihi     : 16.06.2021

Toplantı Saati       : 19:30

Toplantı Yeri        : ÇEVRİMİÇİ

 

TMMOB Yönetim Kurulu’nun 16.01.2021 tarihli toplantısında alınan 673 nolu karar uyarınca ve “Kadına cinsiyetinden kaynaklı olarak uygulanan her türlü olumsuz davranış ve politikalara karşı mücadele yöntemlerini tanımlama ve görüş oluşturma, Kadın Kurultayı düzenlenmesi” amacıyla oluşturulan Kadın Çalışma Grubu (KÇG) 45. Dönemde odalarından görevlendirilen üyeler, Oda ve İKK temsilcileriyle birlikte 16 Haziran 2021 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir.

 

Toplantı sonucunda;

  1. Yeni atanan İKK kadın çalışma grubu temsilcileri ile tanışma yapıldı,
  2. TMMOB 7.Kadın Kurultay'ı için ana başlık ve alt başlıkların belirlenmesi doğrultusunda görüşler paylaşıldı,

2.1. Ayşegül İbici Oruçkaptan'ın önerisi;

Eşitlik İçin Adalet

  1. Eskişehir İKK'nın önerisi;

Haklarımız, Eşitlik ve Adalet

2.3. İzmir İKK'nın Önerisi;

İstanbul Sözleşmesi ve TCK 103,

TMMOB’da Kadın Örgütlenmesi,

Kadın Haklarında Kazanımlarımız ve Kayıplarımız,

TMMOB Üyelerinin Eşitlik Mücadelesi Farkındalığı,

TMMOB’de Eşitlik Mücadelesinin Yeri,

TMMOB’de Kadınların İnsan Hakları Mücadelesi,

Her şeye Rağmen Kadın Mücadelesi

Slogan olarak;

Geleceği Kadınlar Kuracak,

Aydınlık Günler Kadınlarda,

Vazgeçmiyoruz! Varız! Var olacağız!

Kazanımlarımızın Arkasındayız,

  1. Diyarbakır İKK'nın önerisi;

Kazandığımız Haklarımızdan Vazgeçmiyoruz,

Karma Örgütte Feminist Mücadele

  1. Leman ARDOĞAN'ın önerisi;

Haklarımız İçin Eşitlik, Eşitlik İçin Adalet

İKK'ların kendi yerellerinde önerileri görüşmesine,

3. Bir sonraki toplantının ana kurultay başlık ve alt başlıkların belirlenmesi için, TMMOB KÇG ve İKK'lar ile birlikte, 29 Haziran tarihinde saat 19.30'da çevrimiçi olarak yapılmasına,

Karar verilmiştir.