Engineers Europe ve EUR-ING Certificate hakkında ayrıntılı bilgi

Engineers Europe Nedir?

Engineers Europe (eski adıyla FEANI [Avrupa Ulusal Mühendislik Birlikleri Federasyonu]) 33 Avrupa ülkesinden ulusal mühendislik birliklerini aynı çatı altında toplayan bir federasyondur. FEANI, bünyesinde yer alan 35 ulusal birlikle 6 milyon mühendisi temsil etmektedir.

FEANI İkinci Dünya Savaşı’nın ertesinde 1951 yılında bir grup Fransız ve Alman mühendis tarafından, teknolojinin kullanılması ile Avrupa toplumunun refah içinde ve barışçıl bir biçimde inşasını kolaylaştırmak amacıyla kurulmuştur. Yedi Avrupa ülkesi (Avusturya, Belçika, İsviçre, Almanya, Fransa, İtalya ve Lüksemburg) kurucu rol üstlenmiştir. Kısa süre sonra, diğer ülkelerin katılımıyla, 1956'da "Fédération Européenne d'Associations Nationales d'Ingénieurs” (Avrupa Ulusal Mühendislik Birlikleri Federasyonu) adını almıştır.

Federasyonun adı 1 Ocak 2023’te ENGINEERS EUROPE (EE) olarak değiştirilmiştir.

Engineers Europe Genel Sekreterliği 1997 yılından beri Brüksel’de bulunmaktadır.

Engineers Europe aynı zamanda Dünya Mühendislik Birlikleri Federasyonu’nun (WFEO) kurucu üyelerinden biridir. Ayrıca mühendislik, teknoloji ve mühendislik eğitimi konularında faaliyet gösteren diğer örgütlerle de işbirlikleri yapmaktadır.

EE [FEANI] Avrupa Komisyonu tarafından Avrupa’da mühendislik mesleğinin resmi temsilcisi olarak tanınmaktadır. Ayrıca UNESCO, UNIDO ve Avrupa Konseyi ile danışmanlık statüsünde ilişkilenmektedir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız (https://www.engineerseurope.com/what-engineers-europe)

 

Ulusal İzleme Komitesi (NMC: National Monitoring Committee)

Engineers Europe’a üye ülkelerde Ulusal İzleme Komiteleri oluşturulmuştur. Ülkemizde Ulusal İzleme Komitesi TMMOB’dir.

NMC;

- EUR-ING Belgesi (EUR-ING Certificate) için başvuru yapan mühendisin başvurusunu Avrupa İzleme Komitesi’ne göndermeden önce eğitim geçmişini ve mühendislik deneyimini kontrol etmek ve değerlendirmek,

- Avrupa İzleme Komitesini ülkedeki mühendislik eğitiminin yapısı ve mühendislik programları konusunda bilgilendirmek,

- Engineers Europe Avrupa Mühendislik Eğitimi Veritabanı’nda (EEED) yer alan okullar ve programlarda gerçekleşen değişiklikleri izlemek ve bu konuda Engineers Europe’u bilgilendirmekle yükümlüdür.

 

Avrupa Mühendislik Eğitimi Veritabanı (European Engineering Education Database –EEED)

Avrupa Mühendislik Eğitimi Veritabanı, mühendislik eğitiminin niteliğini güvence altına almak için oluşturulmuştur. Söz konusu sistem yalnızca Avrupa çapında bir referans sağlamaktadır.

Şu ana kadar Avrupa çapında yaklaşık 1.000 yükseköğretim kurumundan yaklaşık 10.000 mühendislik programı Engineers Europe tarafından onaylanmıştır. Bu veritabanında EUR-ACE etiketi alan programlar da kapsanmaktadır.

Mezun olunan programın veritabanında yer alması, EUR-ING Belgesi (EUR-ING Certificate) almak için yapılacak başvuruda ilk aşamadır.

Bir mühendislik programının EEED içinde yer alması için iki yol vardır:

Birinci yol: Mezun olunan programın Avrupa Mühendislik Eğitimi Akreditasyon Ağı (ENAEE) kapsamındaki bir akreditasyon kuruluşu tarafından akredite edilmesidir. Türkiye’de ENAEE üyesi MÜDEK’in akredite ettiği bazı programlar halihazırda veritabanında yer almaktadır.

İkinci yol: Her ülkenin Ulusal İzleme Komitesinin (National Monitoring Committee-NMC) belirli prosedürler çerçevesinde yaptığı inceleme ve değerlendirme sonrasında mezun olunan programa ön yeterlilik vermesidir. Ancak Ulusal İzleme Komitelerinin tek başına yaptığı değerlendirme yeterli olmamakta, konu Avrupa İzleme Komitesi tarafından yeniden değerlendirilip karara bağlanmaktadır. Karar olumluysa o program veritabanına alınmaktadır.

Bir Ulusal İzleme Komitesi (NMC) olan TMMOB, Türkiye’deki mühendislik programlarının Avrupa Mühendislik Eğitimi Veritabanı (EEED) içerisine katılması işlemlerini yürütmektedir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

 

EUR-ING Belgesi (EUR-ING Certificate)

EUR-ING Belgesi (EUR-ING Certificate), Engineers Europe tarafından sağlanan bir hizmettir. Belge sahibi kişiye üye ülkeler içerisinde Avrupa Mühendisi olarak adlandırılma hakkını vermektedir.

EUR-ING Belgesinin amaçları şunlardır: 

- Mühendislerin Engineers Europe sınırları içerisinde ve dışarısında hareketliliğini kolaylaştırmak ve kendi ülkeleri dışında mühendislik yapmak isteyenlerin niteliklerinin karşılıklı tanınmasını sağlayacak bir çerçeve oluşturmak.

- İşverenlere bir mühendisin formasyonuna ilişkin yeterli bilgi sağlamak.

- Standartlar oluşturarak, izleme yaparak ve standartları gözden geçirerek mühendislerin sürekli olarak kendilerini geliştirmelerini desteklemek.

- Üye ülkeler arasında birbirinden ciddi farklılıklar gösteren formasyon sistemleriyle ilgili bilgi kaynağı sunmak.

 

EUR-ING Belgesi (EUR-ING Certificate) Başvuru Standartları

  1. TMMOB’ye bağlı Odalara üye olmayanlar bu belge için başvuru yapamazlar.
  2. Başvuru yapacak mühendisin mezun olduğu programın Avrupa Mühendislik Eğitimleri Veritabanında (EEED) olması gerekir. Program EEED içinde yer almıyorsa Programme Evaluation Form’u (program değerlendirme formu) mezun olunan programın bölüm başkanlığınca doldurulması,onaylanması ve başvuru belgeleriyle birlikte [email protected] adresine gönderilmesi gerekmektedir.
  3. EUR-ING Belgesine sahip olabilmek için bir mühendisin eğitimi ve mühendislik deneyiminin minimum 7 yıllık bir kombinasyonu gerekmektedir.
  4. EUR-ING Belgesi, 5 yılda bir yenilenmektedir. Yenileme işlemi için, sürekli mesleki gelişim kapsamında, belge sahibinin aldığı belgelerin sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

Türkiye’de 4 yıllık eğitim ardından 2 yıllık yüksek lisans ve 2 yıllık mühendislik deneyimi ya da 4 yıllık eğitim ardından 3 yıllık mühendislik deneyimi gerekmektedir.

Başvuru sahibinin mezun olduğu program, Avrupa Mühendislik Eğitimleri Veritabanında bulunmuyorsa Programme Evaluation Form doldurulup ilgili bölüm başkanlığına onaylatılarak başvuru yapılabilir.

Özel bir durum olarak başvuru yapmak isteyen bir mühendis en az 15 yıllık kanıtlanabilir mühendislik deneyimine sahipse, bitirdiği program veritabanında yer almasa bile Evaluation Form düzenletmeden başvuruda bulunabilir.

 

EUR-ING Belgesinin (EUR-ING Certificate) Yenilenmesi

EUR-ING Belgesi (EUR-ING Certificate), verildiği yılı izleyen beş yılın sonunda yenilenmektedir. Yenileme işlemi için bu süre boyunca belge sahibi tarafından sisteme girilen sürekli mesleki gelişim (continuous professional development-CPD) belgeleri incelenecektir.

Yenileme işlemi 5. yılın sonunda yapılmadığı takdirde, belge sahiplerinin "EUR-ING Belgeleri" geçersiz kalacaktır.

 

Engineers Europe Etik Kuralları

EUR-ING Certificate sahipleri, ENGINEERS EUROPE Position Paper on Code of Conduct: Ethics and Conduct of Professional Engineers (Davranış Kuralları: Mesleki Mühendislerin Etik ve Davranışlarına İlişkin Pozisyon Belgesi) kurallarına aykırı mesleki davranışta bulunamazlar.

Kurallara aykırı davranışın saptanması durumunda EUR-ING Belgesi iptal edilir. Etik Kuralları'na ulaşmak için tıklayınız.

 

Başvuru Süreci

EUR-ING Belgesi (EUR-ING Certificate) başvurusu https://euring.engineerseurope.com/ üzerinden yapıldıktan sonra başvuruya ilgili transkript ve ders içerikleri, güncel tarihli Oda Kayıt Belgesi ve başvuru ücretinin ödendiğini gösterir banka dekontu başvuru dilekçesine eklenerek [email protected] adresine gönderilir.

Dilekçe ve ekleri TMMOB’ye ulaştıktan sonra değerlendirme süreci başlar. TMMOB’ye başvurmaksızın doğrudan Engineers Europe üzerinden yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz.