EUR-ING Başvuru Kılavuzu

EUR-ING Başvuru Kılavuzu

I.  Giriş ve Koşullar

Başvuru yapılmadan önce:

 1. https://engineerseurope.com/who-can-and-how-apply-eur-ing-certificate adresindeki temel bilgileri okuyunuz.
 2. https://www.tmmob.org.tr/sayfa/eur-ing-belgesi-eur-ing-certificate-basvuru-kosullari adresinde yer alan başvuru koşulları başlıklı bölümü okuyunuz.
 3. Kullandığınız İnternet tarayıcısının Chrome, Firefox ya da Microsoft Edge’in güncel bir sürümü olduğundan emin olunuz.
 4. Aşağıdaki belgelerin ve bilgilerin taranmış kopyalarını hazır ediniz:
  • Güncel tarihli bir özgeçmiş/CV (Türkçesi ve İngilizcesi birlikte aynı dosyada olacak biçimde)
  • Transkript ve alınan ders içeriklerine ilişkin doküman (Türkçesi ve İngilizcesi birlikte aynı dosyada olacak biçimde)
  • Eğer varsa, akademik unvanınızla ilgili bilgi (unvan, veriliş tarihi)
  • Yükseköğrenime ilişkin bütün bilgi, belge ve dijital kopyaları
  • Mesleki deneyim olarak tanımlanabilecek tüm iş deneyimleri için işveren(ler)den alınmış referans mektupları (Türkçesi ve İngilizcesi birlikte aynı dosyada olacak biçimde)

II. Yöntem

 • ADIMLAR

1 .https://euring.engineerseurope.com/ adresine girin.

 • Create account (Hesap oluştur) düğmesini tıklayın. E-posta adresinizi, ad-soyadınızı girin ve parola oluşturun. Kaydı etkinleştirmek için bir e-posta alacaksınız.
 • Kayıt işlemini tamamladıktan sonra “log in” (giriş) düğmesini tıklayarak giriş yapın.
 • Sağ üst köşede yer alan “Apply” (başvur) düğmesini tıklayın.

2. Aşağıdaki bölümleri doldurun:

A. Personel Data

First Name (Adı)

Last Name (Soyadı)

Gender (Cinsiyet)

Date of Birth (Doğum Tarihi)

Street + number + box (Açık adres)

Postal Code (Posta Kodu)

City (İl)

Country (Ülke)

Private e-Mail Address (Kişisel e-posta adresi)

Mobile Telephone Number (Kişisel cep telefonu numarası)

Member of ENGINEERS EUROPE National Committee (Engineers Europe üyesi ülke. Başvurunuzu Türkiye üzerinden yapıyorsanız “Turkey” seçiniz)

 

B. Motivation (Motivasyon)

Bu bölümde EUR-ING Belgesi başvurunuzdaki temel motivasyon kaynağı sorulmaktadır.

 1. How did you hear of the EUR ING certificate for the first time? (EUR-ING Certificate’i ilk olarak nereden duydunuz?)
  • My employer told me (İşverenim söyledi)
  • A colleauge informed me (Çalışma arkadaşım bilgilendirdi)
  • My national association informed me (TMMOB/Oda tarafından bilgilendirildim)
  • Engineers Europe website (Engineers Europe’un İnternet sitesinde gördüm)
  • Other (diğer) [How? (Nasıl)] – (Açılan sekmeye bu bilgiyi hangi yolla edindiğinizi yazınız)
 2.  What is your motivation for applying? (Başvuru motivasyonunuz nedir?)
  • My employer requires it (İşverenim istedi)
  • I would like to find work abroad (Yurtdışında bir iş bulmak istiyorum)
  • I would like to became part of the EUR-ING community (EUR-ING topluluğuna katılmak istiyorum)
  • Other (diğer) [What? (Nedir?)] – (Açılan sekmeye temel motivasyonunuzu yazınız)
 3. Which benefits do you expect from obtaining the EUR-NG? (EUR-ING Belgesinden ne gibi beklentileriniz var?)
  • International recognition of my qualifications (Yeteneklerimin uluslararası olarak tanınması)
  • Better remuneration (Daha iyi ücret)
  • More job opportunies (Daha çok iş olanağı)
  • Other (diğer) [Which? (Hangisi?)] – (Açılan sekmeye beklentinizi yazınız)

 

C. Higher Education, additional studies and professional registrations (Yükseköğrenim, ek çalışmalar/araştırmalar ve mesleki kayıtlar)

Bu alan, lisans diploması ve sonrasında aldığınız diploma, belge, sertifika vb. dokümanlar içindir.

Diploma(lar)ınız ve diğer belgelerinizi en yeniden en eskiye doğru tarih sırasıyla eklemelisiniz. Bu alana en fazla beş (5) adet giriş yapılabilir. Diplomanız dahil, en önemli gördüğünüz toplam beş (5) belgeyi bu alana yükleyiniz.

Açılan pencerede

a) Lisans diplomanızı eklemek için “Add new study” (yeni eğitim ekle) düğmesini tıklayınız. Açılan pencerede

 • Study (from) (Eğitimizin başlangıç tarihi -Bu alan zorunludur)
 • Study (to) (Eğitimizin bitiş tarihi)
 • HEI (Üniversiteniz) – EEED içerisinde yer alan bir üniversiteden mezunsanız “Search in EEED” (EEED içinde ara) düğmesini tıklayınız, açılan pencereden mezun olduğunuz üniversitenin bulunduğu ülkeyi, ardından gelen “HEI” sekmesinden mezun olduğunuz üniversiteyi seçiniz ve “Use selected HEI” (seçilen üniversiteyi kullan) düğmesini tıklayınız.
 • Eğer mezun olduğunuz üniversite EEED içinde yer almıyorsa “No corresponding HEI found” (bu listede yer almıyor) düğmesini tıklayınız. Sekme kapandıktan sonra gelen ekranda “Other HEI” alanına üniversitenizin adını yazınız.
 • Programme (Mezun olduğunuz program) EEED içerisinde yer alan bir programdan mezunsanız “Search in EEED” (EEED içinde ara) düğmesini tıklayınız. Açılan pencerede “Degree type” (derece türü) sekmesinden lisans derecesi için FCD (First Cycle Degree), ardından gelen “Degree Title” (derece unvanı) sekmesinden “B. Sc.” (Bachelor of Science – Lisans) seçeneklerini seçiniz. Ardından açılan listeden mezun olduğunuz programı işaretleyerek “Use selected programme” (seçilen programı kullan) düğmesini tıklayınız.
 • Eğer mezun olduğunuz program EEED içinde yer almıyorsa “No corresponding programme found” (bu listede yer almıyor) düğmesini tıklayınız. Sekme kapandıktan sonra gelen ekranda “Other programme” alanına mezun olduğunuz programın adını İngilizce olarak yazmalısınız. Ardından “Degree Title” alanına “B. Sc.”, ECTS or Duration (AKTS veya Süre) bölümüne transkriptiniz AKTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi) olarak düzenlemişse toplam kredinizi, değilse mezun olduğunuz programın eğitim süresini yazınız. Degree Type sekmesinden (derece türü) FCD’yi seçiniz.
 • Date of issue of the Certification (diplomanızın veriliş tarihi) bu alana diplomanızın üzerinde yer alan tarihi giriniz.
 • Remarks (Açıklamalar) Bu alan zorunlu değildir, ancak bir açıklama eklemek isterseniz kullanabilirsiniz.
 • Copy of Certification/Evidence (Diplomanızın dijital kopyası ya da eşdeğer belge) “Dosya Seç” düğmesini tıklayarak diplomanızın dijital kopyasını yükleyiniz (maksimum dosya boyutu 10 MB; .pdf, .jpg, jpeg. formatları geçerlidir). Dosyayı yüklemeden bu adımı kaydedemezsiniz.
 • Save Study (Eğitimi Kaydet) düğmesini tıklayarak giriş işlemini tamamlayınız.

b) Yüksek lisans diplomanızı eklemek için “Add new study” (yeni eğitim ekle) düğmesini tıklayınız. Açılan pencerede

 • Study (from) (Eğitimizin başlangıç tarihi -Bu alan zorunludur)
 • Study (to) (Eğitimizin bitiş tarihi)
 • HEI (Üniversiteniz) – EEED içerisinde yer alan bir üniversiteden mezunsanız “Search in EEED” (EEED içinde ara) düğmesini tıklayınız, açılan pencereden mezun olduğunuz üniversitenin bulunduğu ülkeyi, ardından gelen “HEI” sekmesinden mezun olduğunuz üniversiteyi seçiniz ve “Use selected HEI” (seçilen üniversiteyi kullan) butonuna tıklayınız.
 • Programme (Mezun olduğunuz program) EEED içerisinde yer alan bir üniversiteden mezunsanız “Search in EEED” (EEED içinde ara) düğmesini tıklayınız. Açılan pencerede “Degree type” (derece türü) sekmesinden lisans derecesi için SCD (Second Cycle Degree), ardından gelen “Degree Title” (derece unvanı) sekmesinden “M. Sc.” (Master of Science – Yüksek Lisans) seçeneklerini, ardından açılan listeden mezun olduğunuz programı işaretleyerek “Use selected programme” (seçilen programı kullan) düğmesini tıklayanız.
 • Eğer mezun olduğunuz program EEED içinde yer almıyorsa “No corresponding programme found” (bu listede yer almıyor) butonuna tıklayınız. Sekme kapandıktan sonra gelen ekranda “Other programme” alanına mezun olduğunuz programın adını İngilizce olarak yazmalısınız. Ardından “Degree Title” alanına “M. Sc.”, ECTS or Duration (AKTS veya Süre) bölümüne transkriptiniz AKTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi) olarak düzenlemişse toplam kredinizi, değilse mezun olduğunuz programın eğitim süresini yazınız. Degree Type sekmesinden (derece türü) SCD’yi seçiniz.
 • Date of issue of the Certification (diplomanızın tarihi) bu alana diplomanızın üzerinde yer alan tarihi giriniz.
 • Remarks (Açıklamalar) Bu alan zorunlu değildir, ancak bir açıklama eklemek isterseniz kullanabilirsiniz.
 • Copy of Certification/Evidence (Diplomanızın dijital kopyası ya da eşdeğer kanıt) “Dosya Seç” düğmesini tıklayarak diplomanızın dijital kopyasını yükleyiniz (maksimum dosya boyutu 10MB’dir ve .pdf, .jpg, jpeg. formatları geçerlidir). Dosyayı yüklemeden bu adımı kaydedemezsiniz.
 • Save Study (Eğitimi Kaydet) düğmesini tıklayarak giriş işlemini tamamlayınız.

c) Ek çalışmalar/araştırmalar ve mesleki kayıtlarınızı yüklemek için “Add new registration” (yeni kayıt ekle) düğmesini tıklayınız. Açılan pencerede

 • Title (başlık) sekmesine ilgili çalışmanızın/kaydınızın başlığını yazınız (bu alan zorunludur).
 • Abbreviation (kısaltma) sekmesine varsa çalışmanın kısa adını yazabilirsiniz.
 • Date of issue of the Certification (belgenizin tarihi) aldığınız belgenin tarihini yazınız.
 • Awarded by (hangi kurum tarafından verildiği) bu sekmeye belgenizi aldığınız kurumun adını yazınız.
 • Certification Copy (belgenizin dijital kopyası) “Dosya Seç” düğmesini tıklayarak belgenizin dijital kopyasını yükleyiniz (maksimum dosya boyutu 10MB’dir ve yalnızca .pdf formatı geçerlidir). Dosyayı yüklemeden bu adımı kaydedemezsiniz.

 

D. Career Learning Assessment (Kariyer Edinme Değerlendirmesi)

Bu bölümde mühendislik mesleği icra edenlerin eğitimleri ve mesleki deneyimleri süresince kazandıkları yetenekler ve yeterlilikler belirtilir.

"Knowledge" (bilgi birikimi ve edinilen deneyim) örneğin programlama dilleri, tasarım araçları vb. operasyonel açıklamalarla tanımlanabilir.

"Skills" (beceriler) “yönetimsel veya mühendislik görevlerini yerine getirme yeteneği" olarak tanımlanabilir. Yönetsel ve teknik beceriler yeterliliklerin bileşenleridir ve bir yeterliliği oluşturan bazı temel yetenekleri belirtir.

"Attitude" (tutum/tavır) bu bağlamda "bilişsel ve ilişkisel kapasite" anlamına gelmektedir (örneğin analiz kapasitesi, sentez kapasitesi, esneklik, çıkarım yapma vb.)

Bu bölümün amacı, başvuru sahibinin, mühendislik yetkinliklerini bireysel bir yol izleyerek ve ENAEE (European Network for Accreditation of Engineering Education - Avrupa Mühendislik Eğitimi Akreditasyon Ağı) yeterlilik çerçevesine uygun biçimde eğitim, öğretim ve iş deneyiminin bir bileşkesi olarak nasıl edindiğini açıklayabilmesidir.

Her bir bölüme verilecek yanıt, deneyim başına 250 sözcüğü (boşluklar hariç) geçmemeli ve edinilen her bir yetkinliği göstermelidir.

a) Experience Criteria 1: Knowledge and Understanding (Bilgi Birikimi ve Edinilen Deneyim)

Yetkinliklerinizin ve temel mühendislik eğitiminizin meslek yaşamınıza yansımasını göstermek için bu alanı kullanınız.

      Which competence did you acquire? (Hangi yetkinlikleri edindiniz?) Sizin için uygun yanıtı ya da yanıtları işaretleyiniz.

 • an in-depth knowledge and understanding of the principles of your branch of engineering (mühendislik disiplininizin prensipleri hakkında derinlemesine bilgi)
 • a critical awareness of the forefront of your branch (Disiplininizin başlıca etkileri konusunda farkındalık)

Reasons why and how acquired? (Niçin ve nasıl edindiniz?) Bu alana açıklamalarınızı yazınız.

Evidence(s) (Kanıtlar) Konuyla ilgili dosya ya da belgeleri bu alana ekleyiniz. “Dosya Seç” düğmesini tıklayarak belgelerinizin dijital kopyasını yükleyiniz (maksimum dosya boyutu 10 MB olup yalnızca .pdf formatı geçerlidir, birden fazla dosya ekleyebilirsiniz).

​b) Experience Criteria 2: Engineering Analysis (Mühendislik Analizi)

Başvuru sahibinin, karşılaştığı sorunları kendi bilgi birikimi ve deneyimlerinden yararlanarak çözebilmesine ilişkin açıklamalar yapması beklenir.

Which competence did you acquire? (Hangi yetkinlikleri edindiniz?) Sizin için uygun yanıtı ya da yanıtları işaretleyiniz.

 • identified, formulated and solved engineering problems using established methods (mühendislik yöntemlerini kullanarak problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme)
 • analyzed engineering products, processes and methods (ürünlerin, süreçlerin ve yöntemlerin analizini yapma)
 • applied relevant analytic and modelling methods (mühendislik problemlerine, ilgili analitik yaklaşımların ve modelleme yöntemlerinin uygulanması)
 • solved problems that are unfamiliar, incompletely defined, and have competing specifications; applied new or innovative methods in problem solving (sıradışı, eksik tanımlanmış ya da zorlayıcı özellikler taşıyan sorunlara çözüm üretme; sorun gidermek/problem çözmek için yeni ve yaratıcı yöntemler bulup uygulama)
 • solved problems in new and emerging areas of their specialization; applied their knowledge and understanding to conceptualize engineering models, systems and processes (yeni ve gelişmekte olan alanlarda çözüm üretme; bilgi ve deneyimi, mühendislik modelleri, sistemleri ve süreçleri geliştirmek üzere kullanma)

Reasons why and how acquired? (Niçin ve nasıl edindiniz?) Bu alana açıklamalarınızı yazınız.

Evidence(s) (Kanıtlar) Konuyla ilgili dosya ya da belgeleri bu alana ekleyiniz. “Dosya Seç” düğmesini tıklayarak belgelerinizin dijital kopyasını yükleyiniz (maksimum dosya boyutu 10 MB olup yalnızca .pdf formatı geçerlidir, birden fazla dosya ekleyebilirsiniz).

c) Experience Criteria 3: Investigations (Araştırmalar)

Başvuru sahibi, kendi bilgi birikimi ve deneyimleriyle tutarlı olarak teknik konularda araştırma yapmak ya da diğer alanlarda ayrıntılı incelemeler sürdürmek için uygun yöntemleri saptayıp kullanmakta yetkin olmalıdır. Araştırmalar; literatür taramalarını, deneylerin tasarlanmasını ve yürütülmesini, verilerin yorumlanmasını ve bilgisayar simülasyonunu içerebilir.

-Which competence did you acquire? (Hangi yetkinlikleri edindiniz?) Sizin için uygun yanıtı ya da yanıtları işaretleyiniz.

 • identified, located and obtained required data (gerekli verileri tanımlama, bulma ve elde etme)
 • critically evaluated data and drawing conclusions (verileri eleştirel olarak değerlendirme ve sonuçlar çıkarma)
 • designed and conducted analytic, modeling and experimental investigations (analitik, modelleyici ve deneysel araştırmaların  tasarlanması ve yürütülmesi)
 • investigated the application of new and emerging technologies in their branch of engineering (yeni ve gelişmekte olan teknolojilerin mühendislik alanınıza uygulanmasına yönelik araştırma ve incelemelerin yapılması)

Reasons why and how acquired? (Niçin ve nasıl edindiniz?) Bu alana açıklamalarınızı yazınız.

Evidence(s) (Kanıtlar) Konuyla ilgili dosya ya da belgeleri bu alana ekleyiniz. “Dosya Seç” düğmesini tıklayarak belgelerinizin dijital kopyasını yükleyiniz (maksimum dosya boyutu 10 MB olup yalnızca .pdf formatı geçerlidir, birden fazla dosya ekleyebilirsiniz).

d) Experience Criteria 4: Engineering Design (Mühendislik Tasarımı)

Başvuru sahibinin, disiplin dışından kişilerle işbirliği içinde çalışarak mühendislik tasarımları üretmesine ilişkin yeterliliklerini açıklaması beklenir. Bu tasarımlar; aygıtlar, süreçler, yöntemlerle ilgili olmanın yanı sıra şartnamelere ya da toplum, sağlık, güvenlik, çevre ve ticaret gibi konulara ilişkin farkındalık da dahil olmak üzere teknik boyuttan daha geniş kapsamlı olabilir.

-Which competence did you acquire? (Hangi yetkinlikleri edindiniz?) Sizin için uygun yanıtı ya da yanıtları işaretleyiniz.

 • developed and realized designs to meet defined and specified requirements (tanımlanmış gereksinimleri karşılamak için tasarımlar geliştirip uygulama)
 • applied design methodologies; designed solutions to unfamiliar (newly encountered) problems, possibly involving other disciplines (tasarım yöntemlerini uygulama; sıradışı ya da ilk kez karşılaşılan sorunlara, gerektiğinde diğer disiplinlerin de katkısını alarak çözümler tasarlama)
 • developed new and original ideas and methods (yeni ve özgün fikirler ve yöntemler geliştirme)
 • used their engineering judgment to work with complexity, technical uncertainty and incomplete information (karmaşık ya da teknik açıdan belirsizlik ve eksik bilginin olduğu durumlarda mühendislik yeteneklerini kullanma)

Reasons why and how acquired? (Niçin ve nasıl edindiniz?) Bu alana açıklamalarınızı yazınız.

Evidence(s) (Kanıtlar) Konuyla ilgili dosya ya da belgeleri bu alana ekleyiniz. “Dosya Seç” düğmesini tıklayarak belgelerinizin dijital kopyasını yükleyiniz (maksimum dosya boyutu 10 MB olup yalnızca .pdf formatı geçerlidir, birden fazla dosya ekleyebilirsiniz).

e) Experience Criteria 5: Engineering Practice (Mühendislik Uygulamaları)

Başvuru sahibinin, sorunları çözmek, araştırma yapmak, mühendislik araçları ve süreçleri tasarlamak için bilgi ve becerilerini kullanması beklenir. Mühendislik uygulamalarının etik, çevresel, ticari ve endüstriyel alanlarla ilişkisinin daha geniş, teknik olmayan sonuçlarını kavrayabilmelidir.

-Which competence did you acquire? (Hangi yetkinlikleri edindiniz?) Sizin için uygun yanıtı ya da yanıtları işaretleyiniz.

 • selected and used appropriate equipment, tools and methods (uygun yöntem ve ekipmanın kullanılması)
 • combined theory and practice to solve engineering problems (mühendislik sorunlarına uygun teknik ve pratik yaklaşım)
 • applied appropriate techniques and methods, including recognition of their limitations (işin sınırlarının belirlenmesi dahil doğru teknik yaklaşım ve yöntemlerin kullanılması)
 • taken account of the non-technical implications of engineering practice (mühendislik uygulamalarının teknik olmayan sonuçlarının değerlendirilmesi)
 • integrated knowledge from different branches of engineering, and handled complexity (karmaşık sorunlara farklı mühendislik disiplinleri ile yaklaşım)
 • not applicable (bana uygun bir seçenek yok)

Reasons why and how acquired? (Niçin ve nasıl edindiniz?) Bu alana açıklamalarınızı yazınız.

Evidence(s) (Kanıtlar) Konuyla ilgili dosya ya da belgeleri bu alana ekleyiniz. “Dosya Seç” düğmesini tıklayarak belgelerinizin dijital kopyasını yükleyiniz (maksimum dosya boyutu 10 MB olup yalnızca .pdf formatı geçerlidir, birden fazla dosya ekleyebilirsiniz)

f) Experience Criteria 5: Transferable Skills (Aktarılabilir Beceriler)

Başvuru sahibinin, mesleki yaşamındaki analitik değerlendirme ve uygulamalarını, bu bölümde sıralanan ölçütlerle değerlendirmesi beklenir.

-Which competence did you acquire? (Hangi yetkinlikleri edindiniz?) Sizin için uygun yanıtı ya da yanıtları işaretleyiniz.

 • functioned effectively as an individual and as a member of a team (bireysel ve ekip üyesi olarak etkin çalışma)
 • used diverse methods to communicate effectively with the engineering community at different disciplines and levels as well as with society at large (farklı disiplinlerle ve değişik toplum kesimleriyle etkili iletişim kurma)
 • taken account of the health, safety and legal issues and responsibilities of engineering practice, the impact of engineering solutions in a societal and environmental context, and commit to professional ethics, responsibilities and norms of engineering practice (mühendislik uygulamalarının sağlık, güvenlik ve yasal düzenlemelerle ilgili sorumluluklarını, üretilen mühendislik çözümlerinin toplumsal ve çevresel etkisini dikkate alma; mühendislik uygulamalarına ilişkin profesyonel etik kurallarına bağlı kalma)
 • applied project management and business practices, such as risk and change management, and understood their limitations (risk yönetimi ve değişim yönetimi gibi alanlarda proje yönetimi ve iş yapma deneyimi ve tüm bunların kısıtlarını kavrama)
 • engaged in independent, life-long learning (yaşam boyu öğrenme ile ilgilenme)

Reasons why and how acquired? (Niçin ve nasıl edindiniz?) Bu alana açıklamalarınızı yazınız.

Evidence(s) (Kanıtlar) Konuyla konuyla ilgili dosya ya da belgeleri bu alana ekleyiniz. “Dosya Seç” düğmesini tıklayarak belgelerinizin dijital kopyasını yükleyiniz (maksimum dosya boyutu 10 MB olup yalnızca .pdf formatı geçerlidir, birden fazla dosya ekleyebilirsiniz)

 

E. Professional Experience (Mesleki Deneyim)

Bu alan mesleki deneyimleriniz için ayrılmıştır. Başvuruya eklemek istediğiniz deneyimlerinizi güncelden geçmişe doğru, referans mektuplarını ekleyerek bu alana giriniz (önemli not: referans mektubu olmayan girişler değerlendirmeye alınmamaktadır). Önemli gördüğünüz beş (5) deneyiminizi eklemeniz yeterlidir.

Deneyimlerinizi eklemek için “Add new experience” (“Yeni deneyim ekle”) düğmesini tıklayınız.

Açılan pencerede aşağıdakileri giriniz:

Name of Employer (işveren adı)

What is/was your role (Job Title)? (çalıştığınız pozisyon/unvanınız)

Whom do/did you report to? (kime bağlı çalıştınız)

Nature of business (işin özellikleri/konusu)

Number of staff under direct control (if applicable) (varsa size bağlı çalışan personel sayısı)

Period (from) (başlama tarihi)

Period (to) (bitiş tarihi)

A comprehensive description of main activities, duties or projects while working (yaptığınız işin, üstlendiğiniz görevlerin ve projelerin ayrıntılı açıklaması -bu alanda 1500 karakter sınırlaması bulunmaktadır)

Add employer letter or similar proof here (referans mektubunuzu burada yer alan “Dosya Seç” düğmesini tıklayarak yükleyiniz. Maksimum dosya boyutu 10 MB; tek dosya yüklenebilir, yalnızca .pdf formatı geçerlidir)

Save experience (tecrübeyi kaydet) düğmesini tıklayınız.

Eklemek istediğiniz mesleki deneyimleriniz için işlemi yineleyiniz.

 

G. CPD (Meslek İçi Eğitim)

Başvuru sahibinin, meslek içi eğitimini sürdürmesi, güncel ve teknolojik olanaklardan yararlanarak öğrenme yeteneğini sürekli geliştirmesi beklenir. Bu alana mesleğinizle ilgili aldığınız eğitimleri güncelden geçmişe doğru ekleyiniz.

Meslek içi eğitime ilişkin belgelerinizi eklemek için “Add new activity” (yeni etkinlik ekle) düğmesini tıklayınız.

Ekrana gelen alanda aşağıdakileri giriniz.

Type of CPD (etkinlik türü) sekmesi altından ekleyeceğiniz belgeye uygun maddeyi seçiniz.

 • In-company training course (şirket içi eğitim)

Açılan pencerede aşağıdakileri giriniz:

Title of lecture/course (eğitimin başlığı)

Company (eğitim veren şirket)

Date (from) – Date (to) (eğitimin başlangıç ve bitiş tarihi)

Focus of CPD Activity (eğitimin ana konusu)

Açılan sekmede uygun olanı işaretleyiniz

 • Technical Developments (teknik gelişmeler)
 • Lastest Trends (en son yaklaşımlar)
 • Project Management (proje yönetimi)
 • Skills (beceriler)
 • Regulations (CE, safeti etc.) (yönetmelikler, düzenlemeler)
 • IT evolution (bilgi teknolojileri)
 • Business Performance (iş performansı)
 • General management (yönetim)
 • Other (diğer)

Hours (eğitim süresi/saat)

Learning method (eğitim/öğrenim yöntemi)

Açılan sekmede uygun olanı işaretleyiniz

 • Face-to-face (yüz yüze)
 • Blended (hibrit/yüz yüze ve çevrimiçi)
 • Online (çevrimiçi)

Learning outcomes / extra information (eğitimin çıktıları/kazanımları ve ek bilgiler) bu alanı yazılı olarak doldurunuz.

Copy of Certification/Evidence (eğitimin ardından aldığınız belgenin dijital kopyasını “Dosya Seç” düğmesini tıklayarak yükleyiniz – bu alana tek dosya yükleyebilirsiniz; maksimum dosya boyutu 256 MB; .pdf, .jpg ve .jpeg formatları desteklenmektedir)

 • External training course (dışarıdan alınan eğitim)

Açılan pencerede aşağıdakileri giriniz:

Title of lecture/course (eğitimin başlığı)

Company (eğitim veren şirket)

Date (from) – Date (to) (eğitimin başlangıç ve bitiş tarihi)

Focus of CPD Activity (eğitimin ana konusu)

Açılan sekmede uygun olanı işaretleyiniz

 • Technical Developments (teknik gelişmeler)
 • Lastest Trends (en son yaklaşımlar)
 • Project Management (proje yönetimi)
 • Skills (beceriler)
 • Regulations (CE, safeti etc.) (yönetmelikler, düzenlemeler)
 • IT evolution (bilgi teknolojileri)
 • Business Performance (iş performansı)
 • General management (yönetim)
 • Other (diğer)

Hours (eğitim süresi/saat)

Learning method (eğitim/öğrenim yöntemi)

Açılan sekmede uygun olanı işaretleyiniz

 • Face-to-face (yüz yüze)
 • Blended (hibrit/yüz yüze ve çevrimiçi)
 • Online (çevrimiçi)

Learning outcomes / extra information (eğitimin çıktıları/kazanımları ve ek bilgiler) bu alanı yazılı olarak doldurunuz.

Copy of Certification/Evidence (eğitimin ardından aldığınız belgenin dijital kopyasını “Dosya Seç” düğmesini tıklayarak yükleyiniz – bu alana tek dosya yükleyebilirsiniz; maksimum dosya boyutu 256 MB; .pdf, .jpg ve .jpeg formatları desteklenmektedir)

 • Formal post graduate academic course (lisans eğitiminin ardından alınan resmi akademik eğitim)

Açılan pencerede aşağıdakileri giriniz:

Title of lecture/course (eğitimin başlığı)

Company (eğitim veren şirket)

Date (from) – Date (to) (eğitimin başlangıç ve bitiş tarihi)

Focus of CPD Activity (eğitimin ana konusu)

Açılan sekmede uygun olanı işaretleyiniz

 • Technical Developments (teknik gelişmeler)
 • Lastest Trends (en son yaklaşımlar)
 • Project Management (proje yönetimi)
 • Skills (beceriler)
 • Regulations (CE, safeti etc.) (yönetmelikler, düzenlemeler)
 • IT evolution (bilgi teknolojileri)
 • Business Performance (iş performansı)
 • General management (yönetim)
 • Other (diğer)

Hours (eğitim süresi/saat)

Learning method (eğitim/öğrenim yöntemi)

Açılan sekmede uygun olanı işaretleyiniz

 • Face-to-face (yüz yüze)
 • Blended (hibrit/yüz yüze ve çevrimiçi)
 • Online (çevrimiçi)

Learning outcomes / extra information (eğitimin çıktıları/kazanımları ve ek bilgiler) bu alanı yazılı olarak doldurunuz.

Copy of Certification/Evidence (eğitimin ardından aldığınız belgenin dijital kopyasını “Dosya Seç” düğmesini tıklayarak yükleyiniz – bu alana tek dosya yükleyebilirsiniz; maksimum dosya boyutu 256 MB; .pdf, .jpg ve .jpeg formatları desteklenmektedir)

 • Servicing Professional engineering organization activities (Odanızdan aldığınız eğitimler)

Açılan pencerede aşağıdakileri giriniz:

Description (tanım/açıklama)

Activity (etkinlik/eğitim)

Date (from) – Date (to) (eğitimin başlangıç ve bitiş tarihi)

Focus of CPD Activity (eğitimin ana konusu)

Açılan sekmede uygun olanı işaretleyiniz

 • Technical Developments (teknik gelişmeler)
 • Lastest Trends (en son yaklaşımlar)
 • Project Management (proje yönetimi)
 • Skills (beceriler)
 • Regulations (CE, safeti etc.) (yönetmelikler, düzenlemeler)
 • IT evolution (bilgi teknolojileri)
 • Business Performance (iş performansı)
 • General management (yönetim)
 • Other (diğer)

Hours (eğitim süresi/saat)

Learning outcomes / extra information (eğitimin çıktıları/kazanımları ve ek bilgiler) bu alanı yazılı olarak doldurunuz.

Copy of Certification/Evidence (eğitimin ardından aldığınız belgenin dijital kopyasını “Dosya Seç” düğmesini tıklayarak yükleyiniz – bu alana tek dosya yükleyebilirsiniz; maksimum dosya boyutu 256 MB; .pdf, .jpg ve .jpeg formatları desteklenmektedir)

 • Technical visit/assigment (teknik ziyaret/görev)

Açılan pencerede aşağıdakileri giriniz:

Activity (etkinlik)

Visit/assignment (ziyaret/görev)

Date (from) – Date (to) (eğitimin başlangıç ve bitiş tarihi)

Focus of CPD Activity (eğitimin ana konusu)

Açılan sekmede uygun olanı işaretleyiniz

 • Technical Developments (teknik gelişmeler)
 • Lastest Trends (en son yaklaşımlar)
 • Project Management (proje yönetimi)
 • Skills (beceriler)
 • Regulations (CE, safeti etc.) (yönetmelikler, düzenlemeler)
 • IT evolution (bilgi teknolojileri)
 • Business Performance (iş performansı)
 • General management (yönetim)
 • Other (diğer)

Hours (süre/saat)

Learning outcomes / extra information (eğitimin çıktıları/kazanımları ve ek bilgiler) bu alanı yazılı olarak doldurunuz.

Copy of Certification/Evidence (eğitimin ardından aldığınız belgenin dijital kopyasını “Dosya Seç” düğmesini tıklayarak yükleyiniz – bu alana tek dosya yükleyebilirsiniz; maksimum dosya boyutu 256 MB; .pdf, .jpg ve .jpeg formatları desteklenmektedir)

 • Individual study/investigational activity (bireysel çalışma/araştırma faaliyeti)

Açılan pencerede aşağıdakileri giriniz:

Description (tanım/açıklama)

Activity (etkinlik/eğitim)

Date (from) – Date (to) (eğitimin başlangıç ve bitiş tarihi)

Focus of CPD Activity (eğitimin ana konusu)

Açılan sekmede uygun olanı işaretleyiniz

 • Technical Developments (teknik gelişmeler)
 • Lastest Trends (en son yaklaşımlar)
 • Project Management (proje yönetimi)
 • Skills (beceriler)
 • Regulations (CE, safeti etc.) (yönetmelikler, düzenlemeler)
 • IT evolution (bilgi teknolojileri)
 • Business Performance (iş performansı)
 • General management (yönetim)
 • Other (diğer)

Hours (eğitim süresi/saat)

Learning outcomes / extra information (eğitimin çıktıları/kazanımları ve ek bilgiler) bu alanı yazılı olarak doldurunuz.

Copy of Certification/Evidence (eğitimin ardından aldığınız belgenin dijital kopyasını “Dosya Seç” düğmesini tıklayarak yükleyiniz – bu alana tek dosya yükleyebilirsiniz; maksimum dosya boyutu 256 MB; .pdf, .jpg ve .jpeg formatları desteklenmektedir)

 • Prepare/present a technical paper at a conference (bir konferans/kurultayda teknik bildiri hazırlama/sunma)

Açılan pencerede aşağıdakileri giriniz:

Title of the Paper (makalenin başlığı)

Conference title (konferans/kurultay/kongre/sempozyum adı)

Date (from) – Date (to) (eğitimin başlangıç ve bitiş tarihi)

Focus of CPD Activity (eğitimin ana konusu)

Açılan sekmede uygun olanı işaretleyiniz

 • Technical Developments (teknik gelişmeler)
 • Lastest Trends (en son yaklaşımlar)
 • Project Management (proje yönetimi)
 • Skills (beceriler)
 • Regulations (CE, safeti etc.) (yönetmelikler, düzenlemeler)
 • IT evolution (bilgi teknolojileri)
 • Business Performance (iş performansı)
 • General management (yönetim)
 • Other (diğer)

Hours (eğitim süresi/saat)

Learning outcomes / extra information (eğitimin çıktıları/kazanımları ve ek bilgiler) bu alanı yazılı olarak doldurunuz.

Copy of Certification/Evidence (eğitimin ardından aldığınız belgenin dijital kopyasını “Dosya Seç” düğmesini tıklayarak yükleyiniz – bu alana tek dosya yükleyebilirsiniz; maksimum dosya boyutu 256 MB; .pdf, .jpg ve .jpeg formatları desteklenmektedir)

 • Prepare/publish a technical paper in a journal/book (bir dergi/kitapta teknik teknik makale hazırlama/yayınlama)

Açılan pencerede aşağıdakileri giriniz:

Title of the Paper (makalenin başlığı)

Journal/book (dergi/kitap adı)

Date (from) – Date (to) (eğitimin başlangıç ve bitiş tarihi)

Focus of CPD Activity (eğitimin ana konusu)

Açılan sekmede uygun olanı işaretleyiniz

 • Technical Developments (teknik gelişmeler)
 • Lastest Trends (en son yaklaşımlar)
 • Project Management (proje yönetimi)
 • Skills (beceriler)
 • Regulations (CE, safeti etc.) (yönetmelikler, düzenlemeler)
 • IT evolution (bilgi teknolojileri)
 • Business Performance (iş performansı)
 • General management (yönetim)
 • Other (diğer)

Hours (eğitim süresi/saat)

Learning outcomes / extra information (eğitimin çıktıları/kazanımları ve ek bilgiler) bu alanı yazılı olarak doldurunuz.

Copy of Certification/Evidence (eğitimin ardından aldığınız belgenin dijital kopyasını “Dosya Seç” düğmesini tıklayarak yükleyiniz – bu alana tek dosya yükleyebilirsiniz; maksimum dosya boyutu 256 MB; .pdf, .jpg ve .jpeg formatları desteklenmektedir)

 • Prepare/present a training course/CPD activity (meslek içi eğitim/eğitim hazırlama/sunma)

Açılan pencerede aşağıdakileri giriniz:

Title of lecture/course (dersin/eğitimin adı)

Institution/company (kurum/şirket adı)

Date (from) – Date (to) (eğitimin başlangıç ve bitiş tarihi)

Focus of CPD Activity (eğitimin ana konusu)

Açılan sekmede uygun olanı işaretleyiniz

 • Technical Developments (teknik gelişmeler)
 • Lastest Trends (en son yaklaşımlar)
 • Project Management (proje yönetimi)
 • Skills (beceriler)
 • Regulations (CE, safeti etc.) (yönetmelikler, düzenlemeler)
 • IT evolution (bilgi teknolojileri)
 • Business Performance (iş performansı)
 • General management (yönetim)
 • Other (diğer)

Hours (eğitim süresi/saat)

Learning outcomes / extra information (eğitimin çıktıları/kazanımları ve ek bilgiler) bu alanı yazılı olarak doldurunuz.

Copy of Certification/Evidence (eğitimin ardından aldığınız belgenin dijital kopyasını “Dosya Seç” düğmesini tıklayarak yükleyiniz – bu alana tek dosya yükleyebilirsiniz; maksimum dosya boyutu 256 MB; .pdf, .jpg ve .jpeg formatları desteklenmektedir)

 • Other CPD

Açılan pencerede aşağıdakileri giriniz:

Title (Başlık)

Activity (eğitim/etkinlik adı)

Date (from) – Date (to) (eğitimin başlangıç ve bitiş tarihi)

Focus of CPD Activity (eğitimin ana konusu)

Açılan sekmede uygun olanı işaretleyiniz

 • Technical Developments (teknik gelişmeler)
 • Lastest Trends (en son yaklaşımlar)
 • Project Management (proje yönetimi)
 • Skills (beceriler)
 • Regulations (CE, safeti etc.) (yönetmelikler, düzenlemeler)
 • IT evolution (bilgi teknolojileri)
 • Business Performance (iş performansı)
 • General management (yönetim)
 • Other (diğer)

Hours (eğitim süresi/saat)

Learning method (eğitim/öğrenim yöntemi)

Açılan sekmede uygun olanı işaretleyiniz

 • Face-to-face (yüz yüze)
 • Blended (hibrit/yüz yüze ve çevrimiçi)
 • Online (çevrimiçi)

Learning outcomes / extra information (eğitimin çıktıları/kazanımları ve ek bilgiler) bu alanı yazılı olarak doldurunuz.

Copy of Certification/Evidence (eğitimin ardından aldığınız belgenin dijital kopyasını “Dosya Seç” düğmesini tıklayarak yükleyiniz – bu alana tek dosya yükleyebilirsiniz; maksimum dosya boyutu 256 MB; .pdf, .jpg ve .jpeg formatları desteklenmektedir)

İçeriği ekledikten sonra “Save” (kaydet) düğmesini tıklayarak kaydedin. Ekleyeceğiniz maddeler için işlemi yineleyin.

 

Başvuru işlemine başladıktan sonra, başvurunuzu “Save draft” düğmesini tıklayarak taslak olarak kaydedebilir ve daha sonra düzenlemeye devam edebilirsiniz. İşlemlerinizi bitirdikten sonra “Save and Submit” düğmesini tıklayarak başvurunuzu tamamlayınız.

Önemli Not: Başvurunuzu tamamladıktan sonra üzerinde değişiklik yapamazsınız. Olası bir durumda Türkiye Ulusal İzleme Komitesi (TMMOB/NMC) ile iletişime geçiniz.

Başvuru formunu tamamladıktan sonra, diğer belgeleri [email protected] adresine gönderdiğinizde başvurunuz değerlendirilecektir. Türkiye Ulusal İzleme Komitesi uygun değerlendirdiği başvuruları Avrupa İzleme Komitesi'ne (EMC) iletecektir.

NMC ve EMC başvurunuzla ilgili ek bilgi, belge, değerlendirme ve değişiklik talebi hakkını her koşulda saklı tutar.

Başvurunuzun sonucu, belirttiğiniz e-posta adresi ya da telefon numarası aracılığıyla sizinle iletişime geçilerek iletilir.

Başvurunuzun kabul edilmesi durumunda, belgeleriniz belirttiğiniz adrese gönderilecektir.

 

 •   BAŞVURUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

Başvuruya ilişkin güncel tarihli Oda Kayıt Belgesi, başvuru ücretinin ödendiğini gösterir dekont ve başvurunun https://euring.engineerseurope.com/ adresine yapıldığını belirten dilekçe ile diğer belgeler [email protected] adresine gönderilecektir. Değerlendirme, dilekçenizin TMMOB’ye ulaşmasının ardından yapılacaktır.