EUR-ING Belgesi (EUR-ING Certificate) Başvuru Koşulları

1. Üniversitelerin mühendislik programlarından mezun olmak.
2. Başvuru sahibinin, ilgili meslek odasına üye olması.
3. Mezun olunan programın Avrupa Mühendislik Eğitimi Veritabanında (EEED) yer alması,

(Önemli Not: Başvuru sahibinin mezun olduğu eğitim programı, Avrupa Mühendislik Eğitimi Veritabanında bulunmuyorsa ya da diploma tarihi eğitim programının veritabanına giriş tarihinden önceki bir tarihe ait ise doğrudan başvuru yapılamaz.Başvuru sahibinin mezun olduğu programın Avrupa Mühendislik Eğitimi Veritabanında olmaması durumunda, başvuru sahibi mezun olduğu döneme ilişkin dolduracağı ve mezun olduğu bölüm başkanlığına onaylatacağı form ile başvurusunu tamamlayabilir. Veritabanında yer almayan bölümler için doldurulacak Evaluation Form’a buradan ulaşabilirsiniz [Form AKTS- Avrupa Kredi Transfer Sistemi olarak doldurulmalıdır].Veritabanında yer alan programlar https://www.engineerseurope.com/eeed-database adresinden görülebilir.)

4. Lisans mezunlarının en az 3 yıl, yüksek lisans ve/veya doktora derecesi olanların ise en az 2 yıl mesleki deneyiminin bulunması gereklidir.

 

BAŞVURUDA GEREKLİ BELGELER

 1. Mezuniyet belgesi/diploma (Aslı/onaylı sureti ve İngilizceye tercüme edilmiş olarak.)
 2. Transkript ve alınan ders içeriklerine ilişkin doküman (Türkçesi ve İngilizcesi birlikte aynı dosyada olacak biçimde)
 3. Mesleki deneyime ilişkin işveren(ler)den alınmış referans mektupları (Türkçesi ve İngilizcesi birlikte aynı dosyada olacak biçimde)
 4. Güncel özgeçmiş (Türkçesi ve İngilizcesi birlikte aynı dosyada olacak biçimde)
 5. Meslek içi eğitime ilişkin belgeler (Varsa Odalar ve/veya çalışılmakta olan kurumlar tarafından düzenlenen meslek içi eğitimlere katılım sertifikaları, belgenin başlığını da içeren İngilizce özetiyle birlikte)
 6. Mesleğe ilişkin belgeler (Varsa Oda teknik dergilerinde ya da Oda Bültenlerinde yayımlanan mesleki-teknik makaleler; Odalar veya çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenen kurs ve seminerlerde eğiticilik; Odalar tarafından düzenlenen sempozyum, kongre, kurultay, konferanslara kayıtlı katılım)
 7. Akademik Çalışma (Varsa ulusal ve uluslararası bilimsel dergilerde yayımlanmış makale, kitap ve benzeri mesleki yayınlar; ulusal ve uluslararası sempozyum, kongre, konferans gibi mesleki-bilimsel etkinliklerde makale)
 8. Güncel tarihli Oda Kayıt Belgesi (üyelik tarihini ve Odaya aidat borcu olmadığı bilgisini içerir)
 9. Başvuru ücretinin ödendiğini gösterir dekont: Başvuru ücreti olan 270 Euro Türkiye İş Bankası Yenişehir Şubesi 4218-7321416 (IBAN: TR55 0006 4000 0024 2187 3214 16) no'lu hesaba yatırılmalıdır.
 10. Başvurunun https://euring.engineerseurope.com/ üzerinden yapıldığını belirten dilekçe [email protected] adresine gönderilecektir. (Dilekçe örneği için tıklayınız.)
 11. Başvuru sahibinin mezun olduğu programın EEED içinde yer almaması durumunda mezun olunan bölüm başkanlığı tarafından doldurulup, onaylanacak form için tıklayınız.
 12. Türkiye Ulusal İzleme Komitesi, gerekli gördüğü durumlarda başvuru sahiplerinden ayrıntılı bilgi ve belge isteme hakkını saklı tutar.

TMMOB’ye yapılan başvuru, Ulusal İzleme Komitesi (NMC) tarafından değerlendirilerek; uygun görülmesi halinde Avrupa İzleme Komitesine (EMC) iletilir. TMMOB tarafından kabul edilmeyen başvurularda Avrupa İzleme Komitesi’nin değerlendirme ücreti olan 200 Euro iade edilir; Avrupa İzleme Komitesi tarafından kabul edilmeyen başvurular için ise para iadesi yapılmaz. 

Önemli not: EUR ING Belgesi başvurusu https://euring.engineerseurope.com/  adresinden başlatılır. Transkript ve alınan ders içeriklerine ilişkin doküman (başvuruda gerekli belgeler madde 2),  başvuruya ilişkin güncel tarihli Oda Kayıt Belgesi (başvuruda gerekli belgeler madde 8), başvuru ücretinin ödendiğini gösterir dekont (başvuruda gerekli belgeler madde 9), mezuniyet programı EEED’de yer almıyorsa doldurulup bölüm başkanlığına onaylatılan form (başvuruda gerekli belgeler madde 11) ve başvurunun https://euring.engineerseurope.com/ adresine yapıldığını belirten dilekçe [email protected] adresine gönderilecektir. Değerlendirme, dilekçenizin ve diğer belgelerinizin TMMOB’ye ulaşmasının ardından yapılacaktır. Başvuru standartları arasında ön değerlendirme yoktur.