Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası

TMMOB METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLERİ ODASI YÖNETİM KURULU

Başkan

Utkan Güneş

II. Başkan

Ünal Oray

Yazman

Ahmet İrfan Türkkolu

Sayman

Abidin Fırat Sapçı

Üye

Ferhat Yaşar

Üye

Mehmet Ali İrfan Akyol

Üye

Ümit Yardım

 

YEDEK ÜYELER

Alişan Yılmaz

Filiz Ural

Özgün Başkan Taştan

Uğur Kaya

Aykut Ayyıldız

Ziya Çağrı Torunoğlu

Zeki Öztorun

DENETLEME KURULU

Şefik Doğan

Mehmet Erhan Işıkol

Zafer .birkan Ünal

Feyzi Demir

Serhat Ekmekçi

ONUR KURULU

Selçuk Harput

Yusuf Ziya Kayır

Kaya Özeren

Ercüment Alptekin

Tunçay Şulan

TMMOB YÖNETİM KURULU ADAYLARI

Ferhat Yaşar

Cemalettin Küçük

Belgin Mert

TMMOB YÜKSEK ONUR KURULU ADAYI

İhsan Önal

TMMOB DENETLEME KURULU ADAYI

Murat Sezer