Mimarlar Odası

TMMOB MİMARLAR ODASI YÖNETİM KURULU

Başkan                    Eyüp Muhçu

II. Başkan                Deniz İncedayı

Genel Sekreter        Sinan Tütüncü

Sayman                   Ali Hakkan

Üye                          Tonguç Akış

Üye                          Selma Aslan

Üye                          Cüneyt Zeytinci

 

YEDEK ÜYELER

Nizamettin Kaya

Kubilay Önal

Ali Haydar Alptekin

Belgin Oflazoğlu Orkunoğlu

Sadık Kınalı

Sait Özkal Yüreğir

Gülay Fatma Hasdoğan

 

DENETLEME KURULU

Hazeli Akgöl

İsmail Ertem

Mehmet Yazıcı

Süleyman Cengiz Dikici

Ufuk Önder

Fatma Mine Son

Tuğrul Eker

Serkan Salvur

Metin Atalay

Mehmet Büyük Albayrak

Saffet Ertuğrul Lüleci

ONUR KURULU

Nurdan Topograf

Ebru Ertuğrul

Ali Yavuz

Mehmet Asım Güzel

Barbaros Odabaş

TMMOB YÖNETİM KURULU ADAYLARI

Serap Kaya
Tores Dinçöz
Hulusi Adıgüzel

TMMOB YÜKSEK ONUR KURULU ADAYI

Semih Lütfü Temizkan

TMMOB DENETLEME KURULU ADAYI

Mehmet Zeki Barutçu