Peyzaj Mimarları Odası

TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI 

YÖNETİM KURULU

Başkan   

Ayşegül Oruçkaptan

II. Başkan 

Yasin Otuzoğlu

Genel Sekreter  

Songül Top

Sayman    

Barış Işık

Üye

Şükran Şahin

Üye         

Barış Ekmekçi

Üye          

Gizem Karabay Can

 

YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ

Mustafa Halim Perçin

Öner Demirel

Kemal Özgür

Gül Akkaya

Özlem Arslan

Turhan Doğan

Melike Temiz Özçelik

DENETLEME KURULU

 Fatma Doğan

 Besime İçgören

 Tanay Birişçi

 Safa Het

 Keykubat Aras

 Mehmet İkincikarakaya

 Sibel Mansuroğlu

ONUR KURULU

 Tuğba Şaylan

 Berrin Sirel

 Reşat Koray Altın

 Murat Zübeyir Memlük

 Fuat Karaaslan

TMMOB YÖNETİM KURULU ADAYLARI

Ayşegül Oruçkaptan

Harun Kılıçoğlu

Elife Danışoğlu

TMMOB YÜKSEK ONUR  KURULU ADAYI

Nesrin Karaoğlu Otuzoğlu

TMMOB DENETLEME KURULU ADAYI

Ahmet Oktan Nalbantoğlu