BÖLGEİÇİ ZORUNLU GÖÇTEN KAYNAKLANAN TOPLUMSAL SORUNLARIN DİYARBAKIR ÖLÇEĞİNDE ARAŞTIRILMASI

Sunuş

"... Diyarbakır kenti 1990 sonrası köylerinden göçmek zorunda kalan Kürt köylülerinin Bölgedeki en önemli duraklarından birisiydi. Araştırmanın alan çalışmaları, göçün hemen ardından, 1996 yılı başlarında yapıldığında; henüz çöpten ekmek toplayan çocuklar ya da erzak kamyonlarına saldıran yoksul insanlar yoktu kamyonun gündeminde.

TMMOB, bu araştırmanın raporu ile, Diyarbakır‘da olan biteni ve yaşanacak olanları 1996 yaz başında Habitat II zirvesine taşıdı ve kamuoyuna açıkladı.

Birinci baskının yayınlanmasından bu yana, bu raporun TMMOB‘nin en çok istenen ve aranan yayını olduğunu ve araştırma sonuçlarının, belli çevrelerde tam bir sessizliklekarşılanmış olsa da, süreç içerisnde doğrulanmasını izlemekten, anlatılan bir insanlık dramı da olsa mutluyuz."