BSB 2004 YILI RAPORU 2004 BAŞINDA TÜRKİYE'NİN EKONOMİK VE SİYASAL YAŞAMI ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER

Sunuş

3 Kasım 2002 seçimleri oluşan siyasi tablo ve tek parti iktidarınınekonomi alanındaki icraatları her gün, her dakika sermaye basının övgülerine mazhar olmaktadır. Bu tek yanlı yoğun propaganda, toplumun bu politik alandan zarar gören kesimlerini bile etkisi altına almaktadır. AKP iktidarının 2003 yılı icraatları gerçekten toplumun tüm bileşenleri için olumlu muydu ?

Bağımsız Sosyal Bilimciler ıktisat Grubu elinizde bulunan kitapta bu sorunun yanıtlarını araştırıyor.. Toplumsal bir değerlendirmede zaman tarihsel bir kavramdır. Bir toplumun belirli bir yılı ancak tarihsel ve uzun vadeli bir perspektiften ve toplumun farklı kesimlerine etkileri açısından değerlendirilebilir: Öyleyse 2003 Türkiye toplumu için nasıl bir yıldı ?

Toplumda yapılan popüler değerlendirmenin tersine Bağımsız Sosyal Bilimciler ıktisat Grubu bilimsel bir bakış açısıyla ve uzun vadeli düşüncelerle 59. Hükümetin 2003 yılını değerlendiriyor.

Uygulanan ekonomik politikaları değerlendirmek açısından önemli bir ürün olarak gördüğümüz bu çalışmayı, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği olarak gelişmeleri değerlendirmede önemli katkılar sunacağına olan inancımızla sizlere sunuyoruz.