EYLÜL-EKİM/2012

İçindekiler

İÇİNDEKİLER

TMMOB I. Danışma Kurulu Toplantısı Yapıldı  

19 Eylül Mühendis Mimar Şehir Plancısı  Dayanışma Günü  

TMMOB ve Oda Onur Kurulları Ortak Toplantısı Gerçekleştirildi        

Basın Açıklamaları 

Oda Haberleri    

İKK‘lardan