GELİŞME STRATEJİLERİ WORKSHOP

Sunuş

"...TMMOB ‘Gelişme Stratejileri Workshop‘unu düzenlemekle, ‘zor‘u seçtiğini gösteriyor ve öteden berisavunduklarını, bütünlüklü bir düzleme taşıyor... TMMOB, düzenlediği bu workshop ile gelişme sürecinin önemli bir altyapısını, iktisadi ekseni öne çıkarmıyor, ve burdan yola çıkıyor.

Çünkü sosyo-ekonomik tasarımların ve kaynakların ne tür araçlarla yönlendirilmesinin ne gibi önemli toplumsal sonuçlar doğurabileceğini biliyor...

Dolayısıyla öncelikle belirtelim ki bu workshop, alternatif modelin inşaası ekseninde yoğunluk kazanıyor. Ya da böylesi bir amaç için yola çıkılıyor..."