HAZİRAN - TEMMUZ/2003

İçindekiler

"İmar Affıyla Yeni Felaketlere Davetiye Çıkartılmıştır"
Milletvekillerine Mektup
Kuralsızlaştırma Emekçilerin Haklarını ve Kamu Varlıklarını Yok Etmeye Devam Ediyor
Doğrudan Yabancı Yatırımlar
Yapı Denetiminin Yeniden Düzenlenmesi İçin Öneriler
Türkiye İşgalcilerin İşbirlikçisi Olamaz
Özelleştirmelere Karşı...
TMMOB Oda Başkanları Toplantısı
Yerel Yönetimler Forumu
Emek Platformu Toplantısı
GATS‘la İlgili Soru Önergesi
Köye Dönüş Projesi Bölge Toplantısı
Bergamalı Köylüler "İç Tehdit"miş
Sivas‘ın Işığı Sönmeyecek
Devrimci Yazar ve Ozanlarımızı Anma Etkinlikleri
6. Düşünce Özgürlüğü ve Kitap Haftası
İl Koordinasyon Kurulları Güncesi
Hasan Balıkçı Cinayetinin 2. Duruşması
TMMOB Güncesi
TMMOB ve Oda Etkinlikleri
Teoman Öztürk‘ü Saygı ve Özlemle Anıyoruz......