LASTİK SANAYİ VE PETLAS

Sunuş

Petlas‘ın kapatılması durumunda: Ülkenin son derece kıt olan kaynakları kullanılarak yapılan bu yatırımda ekonomik rasyonellik dikkate alınmamış olacaktır.

Ülkeye ve yöreye sağladığı katma değer ortadan kaldırılacaktır.

Petlas Türkiye‘de uçak lastiği üreten tek fabrikadır. Kapatılması durumunda dışa bağımlılığımız daha da artacaktır.

Petlas‘ın oligopol bir yapıya sahip olan pazarda fiyatların belirlenmesinde düzenleyici bir rolü bulunmaktadır. Kapatılması durumunda araç lastiği fiyatları önemli oranda artacak, bayilerin ödeme süresi ise kısalacaktır. Petlas çalışanlarının ve fabrika ürünlerini satan bayilerdeki çalışanların işsiz kalması önemli sosyal sorunlara neden olacaktır.

Hazırlanan bu raporun lastik sanayi ve Petlas ile ilgili önemli bir eksikliği gidereceğine, başvuru kaynağı olacağına kuşku yoktur."