MART-NİSAN/2008

İçindekiler

TMMOB Genel Kurulu 29 Mayıs-1 Haziran‘da 1 Mayıs‘ta Alanlardaydık
39. Dönem 4. Danışma Kurulu Yapıldı
SSGSS‘ye Karşı Mücadelemizi Sürdürdük
Irak İşgali Beşinci Yılında Protesto Edildi
TMMOB Etkinlikleri
Oda Organlar
Çalışma Grupları Güncesi
TMMOB Denetleme Kurulu Raporu