NASIL BİR KENT? NASIL BİR YEREL YÖNETİM?

İçindekiler

Giriş. (3)

TMMOB‘nin Yerel Yönetimlere Yaklaşımı. (5)

Sosyal-Toplumcu Bir Yerel Yönetim ve Yaşanabilri Kentler İçin Önerilerimiz. (20)