ŞUBAT - MART/2002

İçindekiler

Odalarımızın Genel Kurulları Devam Ediyor
Odalarımızın Genel Kurul Sonuçları ve Görev Daðılımları
Tüm Kamu Çalışanları Gibi, Mühendisler ve Mimarlar Da Aylardır Oyalandı. Sonuç Eşitsizliklerin Derinleştirilmesi Oldu
Meslek Hastalıkları Sempozyumu 13-14 Nisanda..
Cumhurbaşkanlığı‘na Sunulan Kararname Amacından Uzak ve Ücret Adaletsizliğini Arttıracak Niteliktedir
Yaser Arafat‘a Destek Mesajımızı İlettik
Birliğimizin "İpekyolu Vadisi Serbest Bölgesinin Kurulup İşletilmesine Dair" Bakanlar Kurulu Kararının İptali ve Yürütülmesinin Durdurulması İstemiyle Danıştay‘a Açtığı Davada "Bakanlar Kurulu Kararının Yürütülmesinin Durdurulmasına" Karar verildi
TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası‘na Açtığımız Denetleme Davasında Karar
İdare Mahkemesi TMMOB‘nin Odalarını Denetleme Yetkisini Teyit Etti
Çankaya İlçe Seçim Kurulu TMMOB‘nin İnşaat Mühendisleri Odası Genel Kurul Doğal Delege Listesine İtirazını Kabul Etti
Bergama İçin Bir Yürütmeyi Durdurma Daha
Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun Tasarısı
Aktaþ Derhal Kamuya Devredilsin !
İstanbul‘a Sahip Çıkılması İçin Çok Az Umut Kaldı...
3 Þubat Afyon Sultandaðı Depremi, Kentimiz ve Nilüfer Gerçeði
İstanbul İKK Sekreterimiz Münür Aydın ve Diğer Emek Platformu Temsilcileri Hakkında Dava Açıldı
Hazine Arazileri Toplantısı Yapıldı
TMMOB Güncesi TMMOB ve Oda Etkinlikleri