TMMOB 20. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

Sunuş

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ XX. GENEL KURULU

Yer: MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI TOPLANTI SALONU

ANKARA

Gün : 7 - 8 Mayıs 1976 Saat : 9.30

GÜNDEM:

1 - Açılış, Başkanlık Divanı Seçimi

2 - Saygı duruşu,

3 - Yönetim Kurlu adına Başkanın konuşması,

4 - Konukların konuşmaları,

5 - Komisyon seçimleri,

6 - Çalışma Raporunun okunması, görüşülmesi ve hakkında karar alınması,

7 - Komisyon raporlarının görüşülmesi ve hakkında karar alınması,

8 - Yeni yıl çalışma esaslarının belirlenmesi,

9 - Adayların ilanı, Sayım Kurulunun belirlenmesi,

10 - Seçimler,

11 - Seçim sonuçlarının ilanı ve kapanış