TMMOB 7. ENERJİ SEMPOZYUMU BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI

İçindekiler

1. OTURUM
Enerjinin Etkin Kullanımı, Verimlilik, Teknolojik, Bilimsel Gelişmeler, Ulusal Sanayi ve Ar-ge. (5)
2. OTURUM
Enerji, Küresel Kriz ve Serbest Piyasa Ekonomisinin Geleceği Üzerine Öngörüler. (13)
3. OTURUM
Enerjinin Çevresel, Kültürel, Tarihsel ve Sosyal Etkileri. (19)
4. OTURUM
Enerji Kaynaklarının Kullanımı, Maliyeti ve Alternatif Enerji Yönetim Modelleri. (25)
5. OTURUM
Türkiye‘de Enerji Alanındaki Darboğazlar, Serbestleştirme ve Özelleştirme Uygulamaları. (33)