TMMOB DEMOKRASİ KURULTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ

Sunuş

TMMOB Demokrasi Kurultayı 13-14 Aralık 1997 ve 21 MAYIS 1998 tarihinde yapılmıştır.

Bu kitapçıkta, 21 Mayıs 1998 tarihinde yapılan TMMOB Demokrasi Kurultayı sonrasında netleşen TMMOB DEMOKRASİ KURULTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ yayınlanmıştır. 

İçindekiler

1.) Sunuş
2.) Demokrasinin Temel İlkeleri
3.) Demokrasinin İşleyişi
4.) İnsan Hakları
5.) Kürt Sorunu
6.) Eğitim
7.) Sağlık
8.) Demokrasinin Ekonomisi
9.) Çalışma Yaşamı
10.) Kentleşme ve Yerel Yönetimler
11.) Doğal Kaynaklar
12.) Çevre
13.) Örgütlü Toplum
14.) TMMOB ve Demokrasi