TMMOB JEOTERMAL KONGRESİ BİLDİRİLER KİTABI

ISBN No:

978-9944-89-860-7

İçindekiler

Jeotermal
Arama ve Geliştirme.
Sondaj ve Kuyu Tamamlama Teknikleri.
Rezervuar Mühendisliği.
Reenjeksiyon Teknikleri.
Saha Çalışmaları.
Kabuklaşma ve Korozyon.
Yeni Teknolojiler.
Elektrik Üretimi.
Konut Isıtmacılığı.
Seracılık ve Balıkçılık.
Sağlık, Turizm ve Termal Tedavi.
Yasa ve Mevzuat.
Çevre ve Bölgesel Etkiler.
Ekonomi, Finans ve Özelleştirme.