TMMOB TÜRKİYE'DE ÖZELLEŞTİR(ME) GERÇEĞİ SEMPOZYUMU III

ISBN No:

978-9944-89-913-0

Sunuş

TMMOB yaşama ve geleceğimize yönelik çalışmalarına devam ediyor.

5 Aralık 2009‘da "Türkiye‘de Özelleştirme Gerçeği III. Sempozyumu"nu gerçekleştirdik. Elinizdeki kitap bu sempozyumun konuşmalarını ve tartışmalarını içeriyor.

Bu etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese, TMMOB Özelleştirme ve Sonuçlarının Takibi Çalışma Grubuna, konuşanlara, emek ve meslek örgütlerine ve onların yöneticilerine, bilim insanlarına, yüreği emekten ve halktan yana atanlara çok teşekkür ediyoruz. Onlar olmasaydı biz bunu gerçekleştiremezdik. TMMOB çalışanlarına ve yayın birimimize de ayrıca ve özellikle teşekkür ediyorum.

Etkinliğimizi tarihin derinliklerine bu kitapla taşıdığımıza inanıyoruz. Türkiye demokrasi mücadelesi içinde yer alanlara bu etkinlikle ve bu kitapla katkı sunmuşsak, bundan da büyük bir onur duyarız.

TMMOB bu tür çabaları sürdürmeye kararlıdır. Bunu herkes algılamalıdır.

 

Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
Şubat 2010

İçindekiler

Sunuş

Açılış Konuşması

BİRİNCİ OTURUM
"Ülkemizde ve Dünyada Yaşanan Özelleştirmelerin Genel Bir Değerlendirilmesi"

İKİNCİ OTURUM
"Özelleştirmelere KarşıYeniden Kamu ve Sosyal Devlet Anlayışı"

ÜÇÜNCÜ OTURUM
"Yaşanan Küresel Ekonomik Kriz KarşısındaYeniden Kamu Girişimciliği"

DÖRDÜNCÜ OTURUM
"Özelleştirmelerin Sonuçları ve Toplumsal Yansımaları"