ÜCRETLİ MÜHENDİS, MİMAR ŞEHİR PLANCILARI VE ÇALIŞMA YAŞAMI

Sunuş

SUNUŞ

Toplumun tüm kesimleri gibi, mühendis, mimar ve şehir plancılarının da çalışma yaşamına ilişkin önemli sorunları bulunmaktadır. İş güvencesine sahip olmamak, çalışma koşullarının giderek ağırlaşması, yetersiz ücret, işsizlik tehlikesi, sigortasız çalıştırılma, insan onuruna yaraşır emeklilik sürecini yaşayamama bunlardan bazılarıdır. Özellikle emperyalizmin küresel krizinin yaşandığı bu dönemde bu sorunlar üyemizin aleyhine katmerleşerek artmaktadır. Öte yandan ülkemizde çalışma yaşamını düzenleyen yasa, tüzük ve yönetmelikler neo-liberal politikalar çerçevesinde son yıllarda hızlı bir değişikliğe uğramaktadır.

Kasım 2009‘da İstanbul‘da düzenleyeceğimiz TMMOB Ücretli ve İşsiz Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Kurultayı için hazırlanan bu broşürümüzle; bugünün Türkiye‘sinde mühendislerin, mimarların, şehir plancılarının çalışma yaşamında yasalardan kaynaklanan hakları ve yasal sorumlulukları özetlenmeye, akıllardaki soruların yasal karşılıkları tanımlanmaya çalışıldı.

TMMOB ortamında ücretli mühendis, mimar, şehir plancısı üyelerimizin el kitabı olması niteliğinde hazırlanan broşürümüz, daha önceleri kimi Oda birimlerimizce yapılmış çalışmaların güncellenmiş şeklidir. Diliyoruz bu broşür önümüzdeki dönemlerde de iş yasalarındaki olası değişiklikleri de gözeten bir noktadan düzeltilmiş yeni baskıları ile üyelerimizin kullanımına sunulur.

Bilgilerin toplanmasında emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederiz.

 

Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
Kasım 2009