Tüm Haberler

Oda Haberleri
28.04.2015

Ziraat Mühendisleri Odası, küresel ısınma sonucu değişen mevsim koşullarının tarımsal üretime etkileri üzerine 28 Nisan 2015 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Haberler
28.04.2015

TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu tarafından 25 Nisan 2015 Cumartesi günü, iş güvenliği uzmanlarının sorunları üzerine çözüm önerileri ve örgütlenme konularının tartışıldığı “İş Güvenliği Uzmanları Forumu” düzenlendi.

Sonuç Bildirgeleri
27.04.2015

TMMOB Makina Mühendisleri Odası'nca 16-18 Nisan 2015 tarihlerinde Adana‘da düzenlenen VIII. Ulusal İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresi sonuç bildirisi yayımlandı.

Oda Haberleri
27.04.2015

İnşaat Mühendisleri Odası, Nepal depremi üzerine 27 Nisan 2015 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Oda Haberleri
27.04.2015

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası, Avni Akyol ve Konak Parkları`nın belediyenin borçları nedeniyle hazineye satılmasına ilişkin 27 Nisan 2015 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Haberler
27.04.2015

Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Bursa İl Koordinasyon Kurulu (İKK) tarafından bu yıl 5’ncisi düzenlenen "Kent Sempozyumu" 24-25 Nisan 2015 tarihlerinde Bursa Akademik Odalar Birliği yerleşkesinde gerçekleştirildi.

Basın Açıklamaları
27.04.2015

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin oluşturduğu 1 Mayıs 2015 Komitesi ve 1 Mayıs çağrıcıları  İstanbul Taksim’de bir araya gelerek bir basın açıklaması yaptı ve herkesi İstanbul 1 Mayıs meydanına çağırdı. 25 Nisan Cumartesi günü saat 13.00’te yapılan basın açıklaması öncesinde İstiklal Caddesi’nde bir yürüyüş yapıldı ve 1 Mayıs marşı söylendi.

Oda Haberleri
25.04.2015

Maden Mühendisleri Odası, Silvan Barajı Sulama Tüneli`nin açılması çalışmaları yürütülürken 21 Nisan 2015 tarihinde meydana gelen ve 2`si ağır olmak üzere toplam 10 işçinin yaralanmasına yol açan metan gazı patlaması üzerine 24 Nisan 2015 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Haberler
24.04.2015

23 Nisan 2015 Tarihli ve 29335 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren torba yasa şeklindeki “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 78. maddesinin (ı) bendi ile, tıpkı avukatlar, mali müşavirler ve noterler gibi serbest çalışan mühendis ve mimarların da belediyelerden “işyeri açma ruhsatı” almasına gerek kalmadı.

Sonuç Bildirgeleri
24.04.2015

Antalya`da 14-15 Mart tarihlerinde toplanan genç-İMO 8.Öğrenci Meclisi sonuç bildirgesi yayımlandı.