Tüm Haberler

Haberler
25.05.2015

TMMOB Zonguldak 2. Kent Sempozyumu 21-22 Mayıs 2015 tarihlerinde GMİS Şemsi Denizer Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. TMMOB Zonguldak İl Koordinasyon Kurulu tarafından düzenlenen sempozyum kapsamında 6 oturumda kent ekonomisinden planlamaya, ulaşımdan kültürel yapıya konular ele alındı.

Oda Haberleri
25.05.2015

Elektrik Mühendisleri Odası,  AKP`nin de 7 Haziran seçimlerine yönelik nükleer propaganda reklamları yayınlatmasına tepki göstermek amacıyla 23 Mayıs 2015 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Oda Haberleri
21.05.2015

TMMOB Şehir Plancıları Odası, Bursa`da Renault işçileriyle başlayan direnişe ilişkin 21 Mayıs 2015 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

İKK Haberleri
21.05.2015

TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu, Bursa'da Metal işçilerinin sürdürdüğü mücadele sürecine destek olmak amacıyla 21 Mayıs 2015 Perşembe günü bir basın açıklaması yaptı.

Basın Açıklamaları
21.05.2015

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, 21 Mayıs 2015 tarihinde bir basın toplantısı düzenleyerek seçim güvenliği üzerine açıklamalarda bulundu.

Oda Haberleri
20.05.2015

Gıda Mühendisleri Odası, Dünya Süt Günü dolayısıyla 20 Mayıs 2015 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Haberler
20.05.2015

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmelik Taslağı” ve “Asansör Periyodik Kontrollerinde Faaliyet Göstermek Üzere Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Yetkilendirilen ve İlgili İdare ile Protokol İmzalayan A tipi Muayene Kuruluşunca Uyulması Zorunlu Olan Usul ve Esaslara Dair Tebliğ Taslağı"na ilişkin TMMOB görüşünün oluşturulması için Elektrik Mühendisleri Odası ve Makina Mühendisleri Odası temsilcileri 20 Mayıs 2015 tarihinde TMMOB’de bir araya geldi.

Oda Haberleri
20.05.2015

TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası, metal işkolunda devam eden direnişe ilişkin 20 Mayıs 2015 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Basın Açıklamaları
20.05.2015

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 20-21-22 Mayıs 2015 tarihlerinde birinci basamak sağlık çalışanlarınca gerçekleştirilecek iş bırakma eylemi üzerine bir destek açıklaması yaptı.

Haberler
20.05.2015

TMMOB 4. Kadın Kurultayı Mersin Yerel Kurultayı 16 Mayıs 2015 tarihinde Mimarlar Odası Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.