Tüm Haberler

Görüşler
10.09.2014

Resmi Gazete’de yayımlanmak üzere gönderilmiş Şehir Plancıları Odası’nın Ana Yönetmeliği ile Serbest Şehircilik Hizmetleri, Büro Tescil, Mesleki Denetim ve En Az Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ve İç Mimarlar Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik değişikliklerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın görüşü doğrultusunda işleme konulmamasına üzerine Başbakanlık'a 10 Eylül 2014 tarihinde bir yazı gönderildi.

Oda Haberleri
09.09.2014

Elektrik, İnşaat, Jeofizik, Makina Mühendisleri ve Mimarlar Odası, İstanbul-Mecidiyeköy'de meydana gelen ve 10 işçinin ölümüyle sonuçlanan asansör kazası üzerine birer basın açıklaması yaptı.

Basın Açıklamaları
09.09.2014

TMMOB Genel Sekreter Vekili H. Can Doğan, İstanbul-Mecidiyeköy'de meydana gelen ve 10 işçinin ölümüyle sonuçlanan asansör kazası üzerine 9 Eylül 2014 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Oda Haberleri
09.09.2014

Kimya Mühendisleri Odası, kırtasiye malzemeleri ve okul araç-gereçlerinde kullanılan kimyasallar nedeniyle 8 Eylül 2014 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Oda Haberleri
09.09.2014

Makina Mühendisleri Odası, Konya'da meydana gelen LPG'li araç patlaması üzerine 9 Eylül 2014 tarihinde bir basın açıklaması yaptı. 

Haberler
08.09.2014

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği`nin süreli yayın organı "Birlik Haberleri"nin Temmuz-Ağustos 2014 dönemini içeren 157`inci sayısı çıktı.

Haberler
08.09.2014

TMMOB 43. Dönem I. Danışma Kurulu toplantısı 20 Eylül 2014 Cumartesi günü saat 10.00’da TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisi’nde yapılacak. Oda yönetim kurulları, şube yönetim kurulları, bölge temsilciliği yürütme kurulu üyeleri ve il/ilçe koordinasyon kurullarının katılımıyla gerçekleştirilecek toplantıda, TMMOB 43. Genel Kurulu’ndan bu yana yapılan çalışmalar ve planlanan çalışmalar ile güncel gelişmeler değerlendirilecek.

Oda Haberleri
08.09.2014

Ziraat Mühendisleri Odası, TARGEL personeli olarak adlandırılan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu`nun 4-B maddesi kapsamında sözleşmeli personel olarak istihdam edilen, ancak daha sonra 4-A maddesi kapsamında memur kadrosuna alınan kamu çalışanlarına yönelik ayrımcı politikalar üzerine 8 Eylül 2014 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

 

Basın Açıklamaları
08.09.2014

İstanbul’da Torun Center inşaatında meydana gelen iş cinayetinin ardından DİSK, KESK, TMMOB, TTB İstanbul bileşenleri 7 Eylül 2014 tarihinde inşaat alanına yürüyerek bir basın açıklaması yaptı.

Oda Haberleri
05.09.2014

Şehir Plancıları Odası, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği'ni, planlama esasları, kamu yararı ve eşitlik ilkeleri doğrultusunda mahkemeye taşıyarak 3 Eylül 2014 tarihinde konuya ilişkin bir basın açıklaması yaptı.