Tüm Haberler

Haberler
24.02.2015

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, Kanal B televizyonunda 19 Şubat 2015 tarihinde yayımlanan Gündemin İçinden programına katılarak, TMMOB Yasası değişikliğiyle yapılmak istenenleri ve buna karşı yürütülen mücadeleyi anlattı. Programın videosuna ulaşmak için tıklayınız...

Oda Haberleri
23.02.2015

Elektrik Mühendisleri Odası, Yargıtay`ın haksız yere tahsil edildiği kararına karşın AKP iktidarının yasalaştırmaya çalıştığı "Kayıp Kaçak bedeli"nde EPDK`nın yetkisi olmadan yaptığı artırımın sonuçlarına ilişkin 22 Şubat 2015 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Haberler
23.02.2015

Şehir Plancıları Odası'nı temsilen TMMOB Yönetim Kurulu üyeliğini sürdüren Necati Uyar'ın istifa ettiğini bildirmesi üzerine, TMMOB Yönetim Kurulu 21 Şubat 2015 tarihli toplantısında TMMOB Ana Yönetmeliği'nin 22. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu toplantılarına ilgili Odanın Yedek Üyesi Ramize Esra Oğuz'un Asıl Üye olarak katılması yönünde çağrıda bulunmuştur.

Haberler
20.02.2015

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sürdürülebilir Yeşil Binalar İle Sürdürülebilir Yerleşmelerin Belgelendirilmesine Dair Yönetmelik Daimi Komite Toplantısı 20 Şubat 2015 tarihinde yapıldı. Toplantıya TMMOB adına Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Bahattin Şahin katıldı.

Haberler
20.02.2015

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, Ankara Büyükşehir Belediyesi tüzelkişiliği adına TMMOB Mimarlar Odası aleyhine yapılan suç duyurusu nedeniyle 18 Şubat 2015 tarihinde Çankaya Karakolu’nda ifade verdi.

İKK Haberleri
20.02.2015

TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu, 20 Şubat 2015 tarihinde Nuh Köklü'nün öldürülmesine ilişkin bir basın açıklaması yaptı.

Oda Haberleri
19.02.2015

Çevre Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Baran Bozoğlu’nun Yönetim Kurulu’ndan istifasıyla birlikte yeniden görev dağılımı yapıldı.

Basın Açıklamaları
18.02.2015

Gezi olayları sırasında hekimlik görevlerini yerine getirdikleri için haklarında dava açılan Ankara Tabip Odası yöneticilerinin üçüncü duruşması 20 Şubat 2015 Cuma günü Ankara Adliyesi'nde yapılacak. TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 18 Şubat 2015 tarihinde konuya ilişkin bir açıklama yaparak TMMOB'nin TTB ve ATO ile dayanışma içinde olduğunu belirtti.

Basın Açıklamaları
18.02.2015

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB,  TBMM Genel Kurulu’nda İç Güvenlik Yasası olarak bilinen yasa tasarısının görüşmelerine başlanmasına üzerine temel hak ve özgürlükleri askıya alan yasanın geri çekilmesi için 18 Şubat 2015 Çarşamba saat 12.30’da TBMM Dikmen Kapısı önünde kitlesel basın açıklaması yaptı.

Haberler
17.02.2015

TMMOB Yönetim Kurulu Üyeleri Gölay Şakiroğulları, Zeyneti Bayrı Ünal, TMMOB Kadın Çalışma Grubu Başkanı Ülkü Karaalioğlu, Özgecan Aslan'ın vahşice öldürüldüğü Mersin'e giderek TMMOB Adana ve Mersin İl Koordinasyon Kurulları Kadın Çalışma Gruplarının da katılımıyla Mersin Forum Alanı'nda kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerine karşı bir basın açıklaması yaptı.