45. Dönem İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Çalışma Grubu - 5 Nolu Toplantı Kararları

Toplantı No:

5

Toplantı Tarihi:

24.01.2019

Toplantı Saati:

18:30

Toplantı Yeri:

TMMOB

ADI SOYADI

BİRİMİ

Mehmet Çelik

TMMOB

Niyazi Karadeniz

TMMOB

Adil Güneş Akbaş

BMO

Mustafa Yağmur

JMO

Ruhi Öktem

KMO

Talat Karataş

Maden MO

Murat Can Ocaktan

Metalurji ve Malz. MO

Serkan Kulaksız

Meteoroloji MO

Bedri Tekin

MMO

Hazeli Akgöl

MO

Neval Demir

Peyzaj MO

Emre Doğan

PMO

Belkıyse Kaya

ZMO

 

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Çalışma Grubu 5. toplantısını gündemiyle 24 Ocak 2019 tarihinde yaptı.

  1. TMMOB İSİG web sayfasında yer alan başlıkların doldurulması için çalışma yapılmasına,
  2. Web sayfasının başlıkları ve içeriğinin oluşturulması ile birlikte kamuoyuna duyurulmasına,
  3. Yerellerde gerçekleşen ölümlü/çoklu ölümlü kazalara ilişkin olarak İKK’ların yerinde inceleme yapabilmesini sağlamak için girişimlerde bulunulmasının TMMOB Yönetim Kurulu’na önerilmesine,
  4. İKK’larda yapılacak İş Güvenliği Uzmanlarının Sorunları Yerel Çalıştayları’nın çalışma grubuna bilgi olarak gönderilmesine,
  5. Ankara’da yapılacak İş Güvenliği Uzmanlarının Sorunları Çalıştayına, İSİG alnında çalışma yürüten TTB’den bir sunum istenmesine,
  6. Çalıştay kapsamında yapılacak sosyal etkinlik için Genel Sekreterliğe öneri götürülmesine, bu kapsamda İSİG konulu tiyatro oyunları ve filmlerin araştırılmasına,
  7. İSİG Eğitimleri konusunda Odalardan görüş istenmesine,
  8. Bir sonraki toplantının 21 Şubat 2019 tarihinde TMMOB’de gerçekleştirilmesine,

karar verilmiştir.