45. Dönem Kanal İstanbul Raporu Komisyonu - 1 Nolu Toplantı Kararları

Toplantı No:

1

Toplantı Tarihi:

25.09.2018

Toplantı Saati:

13:00

Toplantı yeri            : Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

ADI SOYADI

BİRİMİ

Tores Dinçöz

TMMOB

Uğur Bayraktar

EMO

Mazlum Kaplan

EMO

Ahmet Yaşar Canca

Gemi Mak. İşl. M-MO

Hasan Aday

HKMO

Nusret Suna

İMO

Mustafa Aksak

JMO

Coşkun Gönültaş

KMO

Mücella Yapıcı

MO

Esin Köymen

MO

Pınar Giritlioğlu

ŞPO

Saim Oğuzülgen

Bahçeşehir Üniversitesi Türk Boğazları Uygulama ve Araştırma Merkezi (BAU-TÜRBAM) - Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği

 

Kanal İstanbul Raporu Komisyonu ilk toplantısı 25 Eylül 2018 tarihinde yukarıdaki katılımcılarla yapıldı. Toplantıda, dönem içerisinde yapılacak çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda genel bilgilendirme ve değerlendirme yapıldıktan sonra;

  1. Çalışma Grubu Başkanının Mücella Yapıcı (MO)
    Başkan Vekilinin Pınar Giritlioğlu (ŞPO),
    Raportörün Mazlum Kaplan, Uğur Bayraktar (EMO) olmasına
  2. Komisyonun görev süresi boyunca her ayın son Salı günü saat 13.00’de Mimarlar Odası Karaköy binasında toplanmasına,
  3. Toplantılara tüm TMMOB bileşenlerinin yanı sıra ihtiyaç ve gündeme göre dışarıdan da misafir katılımcı davet edilmesine, özellikle hukuk ve iktisat alanlarında destek alınması için çalışma yapılmasına,
  4. Hazırlanacak raporun Ocak 2019’da tamamlanmasına,
  5. Hazırlanacak çalışma programı ve kamuoyuna paylaşılmış ya da üyelerin arşivlerinde bulunan dokümanlar ile internet ortamından tüm üyelerin erişimine açık bir arşiv hazırlanmasına,

karar verildi.