45. Dönem Kanal İstanbul Raporu Komisyonu - 4 Nolu Toplantı Kararları

Toplantı No:

4

Toplantı Tarihi:

25.12.2018

Toplantı Saati:

13:00

ADI SOYADI

BİRİMİ

Tores Dinçöz

TMMOB

Murat Fırat

TMMOB

S. Uğur Bayraktar

EMO

Bülent Hüseyinoğlu

GEMİMO

Saim Oğuzülgen                

GEMİ MAK. İŞ. MO.

A. Yaşar Canca                  

GEMİ MAK. İŞ. MO.

Nusret Suna

İMO

Mustafa Aksak

JMO

Coşkun Gönültaş

KMO

Cafer Yıldız

MMO

Esin Köymen

MO

Mücella Yapıcı

MO

Av. Berna Çelik

MO

P. Pınar Giritlioğlu

ŞPO

 

Kanal İstanbul Raporu Komisyonu ilk toplantısı 25 Aralık 2018 tarihinde;

  • İBB – Çevre ve Şehircilik Bak. – Ulaşım ve Altyapı Bak. Arasında imzalanan protokolün iptali için dava açılması süreci.
  • Kanal İstanbul Raporu hazırlığı kapsamında yapılacak çalışmalar

gündemleriyle yukarıdaki katılımcılarla yapıldı. Toplantıda genel bilgilendirme ve değerlendirme yapıldıktan sonra;

  1. Şu ana kadar elde edilen ve daha önceki çalışmalarda kullanılan rapor ve teknik değerlendirmeler ve ilave edilecek çalışma ve raporların en kısa sürede komisyona teslim edilmesine,
  2. Raporun tamamlanması için Gemi MO’dan gelecek raporun en geç 10 Ocak tarihinde gönderilmesine, gönderilen çalışmanın ardından raporun “Ocak 2019 ortasında” tamamlanması için çalışma yapılmasına,
  3. Rapor hazırlanmasını takiben de raporun duyurulması için eylem programlarının hazırlanması için çalışma yapılmasına,
  4. 15 Ocak’ta yapılacak toplantıya Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şb’den, özellikle “Kanal İstanbul ve Yenişehir Rezerv Alanları Tehlike İnceleme Raporu” Mayıs 2018 hazırlığında pay sahibi isimlerin davet edilmesine,
  5. Bir sonraki toplantının 15 Ocak 2019 tarihinde Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nde gerçekleştirilmesine,

Karar verildi.