45. Dönem Oda Aidat Uygulamaları Çalışma Grubu - 1 Nolu Toplantı Kararları

Toplantı No:

1

Toplantı Tarihi:

18.09.2018

Toplantı Saati:

18:30

Toplantı Yeri:

TMMOB

ADI SOYADI

BİRİMİ

A.Ülkü Karaalioğlu

TMMOB

Birkan Sarıfakıoğlu

TMMOB

Özgür C.Göktaş Küçük

TMMOB

Cem Nuri Aldaş

Bilgisayar M.Odası

Naci Yalçın

İç M.Odası

Halim Karan

İnşaat M.Odası

D.Malik Bakır

Jeoloji M.Odası

Korman Obuz

Kimya M.Odası

Bedri Tekin

Makine M.Odası

Ali Hakkan

Mimarlar Odası

Muteber Osmanpaşaoğlu

Mimarlar Odası

 

TMMOB Yönetim Kurulu tarafından “Altı ay içerisinde Odaların üye aidat uygulamalarının ortaklaşması konusunda Oda Sekreterleri, Oda Hukuk Müşavirlerinin görüşlerini de alarak rapor hazırlayarak Yönetim Kurulu’na sunmak” amacıyla oluşturulan komisyon ilk toplantısını 18 Eylül 2018 tarihinde TMMOB’de yaptı.

Toplantı sonucunda;

1- Komisyon Başkanı : D. Malik Bakır (Jeoloji M.O)

Başkan Vekili: Bedri Tekin (Makina M.O)

Raportör: Cem Nuri Aldaş (Bilgisayar M.O)

olarak belirlenmesine,

2- Komisyon için iletişim grubu oluşturulmasına,

3- Komisyona isim bildirmeyen odalara isim bildirmeleri için yazı yazılmasına,

4- Komisyon toplantısına katılıma özen gösterilmesi için odalara yazı yazılmasına,

5- Daha önceki dönemlerde yapılan çalışmalar sonucunda ortaya çıkan raporların ve mevcut durum tablosunun çalışma grubuna iletilmesine,

6- Mevcut durum tablosunun güncellenme yapmak amacıyla boş olarak odalara gönderilmesine ve bunun için 1 Ekim 2018 tarihine kadar süre verilmesine,

7- Oda aidat uygulamaları ile ilgili mahkeme kararlarının odalardan istenmesine ve bunun için 9 Ekim 2018 tarihine kadar süre verilmesine,

8- Bir sonraki toplantının 17 Ekim 2018 Çarşamba günü saat 18.30’da yapılmasına,

Karar verilmiştir.