Haberler

Haberler
08.08.2019

Sekretaryası Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası tarafından yürütülen CBS kongreleri 2007 yılından günümüze TMMOB tarafından CBS kavramının politikalarını, uygulamalarını, teknolojilerini tartışmak ve bu konularda farklı ve yeni düşünceler üretmek amacıyla iki yılda bir düzenlenmektedir. TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongrelerinin altıncısı 23-25 Ekim 2019 tarihlerinde Ankara`da Türkiye Barolar Birliği Av. Özdemir Özok Kültür ve Kongre Merkezi`nde düzenlenecektir.

Haberler
07.08.2019

TMMOB Mühendis, Mimar, Şehir Plancılarının Güncel Sorunları ve Çözüm Önerileri Kurultayı 25-26 Nisan 2020 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek.

Haberler
06.08.2019

TMMOB Kamucu Politikalar Sempozyumu 22-23 Kasım 2019 tarihinde Ankara'da İMO Teoman Öztürk Salonu'nda gerçekleştirilecek. 

 

Haberler
31.07.2019

2019 TMMOB Sanayi Kongresi’nde sunulmak üzere "TMMOB Üye Profili Araştırması" gerçekleştirilecektir. TMMOB üyesi mühendis, mimar ve şehir plancılarının mesleki, ekonomik ve sosyal yaşamlarına ilişkin bilgi sahibi olmak ve bu alandaki dönüşümlere ilişkin veri sağlamak amacıyla gerçekleştirilecek ankete tüm üyelerimizin katılımını bekliyoruz.

Haberler
30.07.2019

TMMOB 45. Dönem 5. Denetleme Kurulu toplantısı 26 Temmuz 2019 tarihinde TMMOB`de gerçekleştirildi. Toplantıya; Denetleme Kurulu Üyeleri Halil İbrahim Yiğit, İlter Çelik, Nadir Avşaroğlu, Mehmet Nuri Hatiçoğlu, Mehmet Zeki Barutcu, TMMOB Genel Sekreteri Dersim Gül, TMMOB Saymanı Tores Dinçöz ve Muhasebe Görevlisi İhsan Aydın katıldı.

Haberler
30.07.2019

Şehir Plancıları Odası 8. Yaz Eğitim Kampı 20-27 Temmuz 2019 tarihleri arasında İzmir Pamucak'ta gerçekleştirildi.

Haberler
27.07.2019

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası'nın 10. Dönem (1984-1986), 13. Dönem (1990-1992), 14. Dönem (1992-1994) Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan, 11. Dönem (1986-1988) Onur Kurulu üyeliği görevinde bulunan, 40, 43 ve 48. Türkiye Jeoloji Kurultaylarının düzenleme kurulunda yer alan Behiç ÇONGAR'ı derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Başta ailesi ve dostları olmak üzere Jeoloji Mühendisleri Odamızın ve TMMOB camiasının başı sağolsun.

TMMOB Yönetim Kurulu

Haberler
26.07.2019

TMMOB önceki dönemler Yönetim Kurulu üyesi ve Makina Mühendisleri Odası'nda çeşitli yönetim kadrolarında görev yapmış Emin Gök'ü kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Başta ailesi ve dostları olmak üzere Makina Mühendisleri Odamızın ve TMMOB camiasının başı sağolsun.

TMMOB Yönetim Kurulu

Haberler
23.07.2019

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği`nin süreli yayın organı "Birlik Haberleri"nin Mayıs-Haziran 2019 dönemini içeren 186`ıncı sayısı çıktı.

Haberler
23.07.2019

TMMOB'nin ilerici, devrimci, yurtsever çizgisinin inşasında değerli katkıları olan Jeoloji Mühendisi Haydar İlker'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. 1970'li yıllardan itibaren TMMOB örgütlenmesinin geliştirilmesinde büyük emekleri olan, 1991-1992 yılları arasında JMO Genel Sekterliği, 1994-1996 yılları arasında TMMOB Yönetim Kurulu Yedek Üyesi görevlerini üstlenen, TMMOB etkinlik ve kurullarından desteğini hiç esirgemeyen Haydar İlker'in anısı ve mücadelesi önünde saygıyla eğiliyoruz. Ailesine, sevenlerine ve tüm TMMOB camimasına başsağlığı diliyoruz.