Haberler

Haberler
16.08.2021

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin 46. Olağan Genel Kurulu sonucunda belirlenen Yönetim Kurulu, 15 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilen ilk toplantısında görev dağılımını yaptı.

Haberler
13.08.2021

Van'da yaşanan ve yıkıma neden olan sel felaketi ardından TMMOB Van, Diyarbakır, Tunceli ve Hakkâri İl Koordinasyon Kurullarının oluşturduğu heyet 12-13 Ağustos 2021 tarihlerinde bölgede teknik inceleme ve ziyaretlerde bulundu.

Haberler
12.08.2021

Türk Mühendis Ve Mimar Odaları Birliği Harita Ve Kadastro Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 11 Ağustos 2021 tarih ve 31565 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

 

Yayımlanan yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız.

Haberler
10.08.2021

TMMOB tarafından 16.03.2020 tarih 31070 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ‘Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in 5. ve 6.  maddelerinin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığına karşı açılan davada bir kısım maddeler yönünden yürütmenin durdurulmasına karar verildi.

Haberler
10.08.2021

TMMOB tarafından Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketinin özelleştirme kapsamına alınmasına ilişkin 03.07.2021 tarih 31530 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 02.07.2021 tarih 4222 sayılı Cumhurbaşkanı kararının iptali istemiyle dava açıldı.

Haberler
09.08.2021

TMMOB Afet Koordinasyon Komisyonu, afet bölgelerindeki ihtiyaç malzemesi listelerini 9 Ağustos 2021 tarihinde güncelledi.

Haberler
06.08.2021

TMMOB Afet Koordinasyon Komisyonu, afet bölgelerindeki ihtiyaç malzemesi listelerini 6 Ağustos 2021 tarihinde güncelledi. 

 

Haberler
05.08.2021

Ülkemiz, felaketlere dönüşen doğa olaylarının ağır sonuçları altında zor günler geçirmektedir. Afet öncesi hazırlık, müdahale ve afet sonrası organizasyon konusunda ortaya çıkan yetersizlik, yanlışlar ve ülke yönetimin gösterdiği tutum tablonun ağırlaşmasına neden olmuştur. TMMOB ve bağlı birimleri yangın ve sel felaketinden etkilenen bölgelerde başından itibaren sürecin içerisinde yer almış, dayanışma faaliyetleri organize etmiştir. Yürütülen dayanışma çalışmaları ile afet müdahale çalışmalarının merkezi olarak koordine edilmesi amacıyla TMMOB Genel Sekreteri, TMMOB İKK Sekreterleri ve Oda Yazman / Sekreter Üyelerinin katılımı ile TMMOB Afet Koordinasyon grubu oluşturulmuştur.

 

Haberler
04.08.2021

TMMOB Yönetim Kurulu Üyeleri, Oda Yönetim Kurulu Başkanları, Oda Sekreter/Yazman Üyeleri ve  İl/İlçe Koordinasyon Kurulu Sekreterleri ortak toplantısı 3 Ağustos 2021 tarihinde "Yangın bölgelerindeki son durum ve yürütülecek çalışmalar" gündemi ile çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.