KOCAELİ İKK: ÇAYIROVA’DA BAYRAM GÜNÜ YANARAK YAŞAMA HAKLARI ELLERİNDEN ALINAN CANLARIN HESABINI KİMLER VERECEK!!!

07.06.2019

TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu Çayırova'da bir tekstil fabrikasında 6 Haziran günü 4 işçinin yaşamını yitirdiği ve 5 işçinin ağır yaralandığı yangına ilişkin 7 Haziran 2019 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

ÇAYIROVA’DA BAYRAM GÜNÜ YANARAK YAŞAMA HAKLARI ELLERİNDEN ALINAN CANLARIN HESABINI KİMLER VERECEK!!!

06/06/2019 günü Çayırova’da kurulu bir tekstil fabrikasında meydana gelen yangında yetkili makamların açıklamalarına göre 4 işçinin hayatını kaybettiğini, 6 işçinin de yaralı olduğunu öğrendik. Hepimizin canını yakan bu üzücü olay neticesinde hayatını kaybeden işçilerin yakınlarına başsağlığı dileriz.

Daha önce de benzerlerine tanık olduğumuz vakalardan ders çıkarılmamış olduğu ne yazık ki ortadır. Mühendisler ve Mimarlar olarak olayın bir an önce aydınlatılması ve sorumluların adalet karşısında hesap vermesini talep ediyoruz. Olayın aydınlatılması ve kamuoyunun bilgilendirilmesi için yetkililerin aşağıdaki soruları cevaplamasını istiyoruz.

 • Yangının meydana geldiği adresteki Tekstil firmasında olması gereken ruhhsatları var mıdır? İtfaiye denetim yapmış mıdır? Yapılan bir denetim var ise sonuçları nedir?
 • Ölen işçilerin kimlikleri tespit edilemediği açıklandı. İşletmede çalışanların kayıtlarına bakılarak, ölenlerin kimler olduğu yangının üzerinsen bu kadar süre geçmesine rağmen belirlenemez miydi? Bu işletmede yangın anında içeride çalışan kişilerin isimleri belli değil midir?
 • Mülteci-göçmen aileler burada barındığı ve kayıt dışı çalıştırıldığı yönündeki iddialar söz konusudur.  Bu konuya açıklık getirilmelidir. Çok sayıda mülteci çocukların tekstil iş kolunda çalıştırıldığı herkesçe bilinmektedir. Bu işyerinde de böyle bir durum söz konusu mudur?
 • İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik ve Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik gerekleri olan ;
  • İşletmenin bir yangın algılama ve ikaz sistemi var mıdır?
  • Acil durum tahliye planı, uygun kaçış yolu, merdivenleri ve yeterli sayı ve genişlikte kaçış kapıları var mıdır?
  • Başta depolama alanlarında söndürme sistemi var mıdır? Bunların periyodik muayene ve testleri yapılmış mıdır?
  • Acil durum tatbikatları yapılmış mıdır?
 • Hiçbir açıklamada işletme adına yer verilmemesi bilinçli bir tercih midir? 4 insanın hayatına mal olan bir işletmenin ticari itibarı korunmak mı isteniyor?

Bu facia söz konusu işletmenin gerekli önlemleri almadığını göstermektedir. Bu durum karşısında etkili kurumlar olan makamlar ne yapmıştır? Önlem almayanlar kadar denetim görevini yerine getirmeyen kamu otoritesi de işletme sahipleri gibi sorumludur ve adalet önüne çıkarılmalıdır. İtfaiye raporuna getirilen yayın yasağı kararı işletme sahiplerinin ve sorumluluğu olan diğer kişi ve kurumların korunduğu şüphesini güçlendirmektedir.

TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu olarak aşağıdakilerin yapılması gerektiğini savunuyoruz. 

 • Yaşanan bu katliamla ilgili tüm bilgilerin kamuoyu ile paylaşılmalı,
 • Etkin bir işyeri denetimi süreci başlatılmalı ve denetim raporları sendika ve meslek odaları ile de paylaşılmalı.
 • İşçi sağlığı ve İş güvenliği ile araştırmalar yapılmalı,
 • Her yıl iki bine yakın emekçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirmektedir. Meclis insan hakları komisyonunda bu konu gündeme geldiğinde AKP ve MHP’li üyeler “böyle basit işlerle mi uğraşacağız” diyerek aslında bu yaşananlardan rahatsız olmadıklarını dile getirmişlerdir. TBMM her vatandaşın hayatından sorumludur ve iş cinayetlerini gündemine alması ve araştıran bir komisyonu kurması gerekmektedir.
 • İş cinayetleri sonrası işyeri sahipleri ile birlikte sorumlu kamu otoriteleri de yargılamaya dahil edilmelidir.
 • Kayıt dışı çalıştırma ve çocuk işçiliği kanunlarla yasaklanmış olmasına rağmen başta tekstil, deri, inşaat gibi iş kollarında yaygınlık göstermektedir. Bu iş kollarında bu husus dikkate alınarak denetimler yapılmalıdır. Çocukların yaşamı ve eğitimi devlet güvencesi altında olmalıdır.
 • İşçi sağlığı ve iş güvenliği politika ve uygulamalarını belirleyen, bakanlıklar, üniversiteler, meslek örgütleri ve sendikaların eşit katılımı ile İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Konseyi kurulmalıdır.
 • Ruhsatlandırma süreçlerinin en önemli belgelerinden olan İtfaiye Raporlarının güvenilirliği iyiden iyiye tartışmalı bir hal almıştır. İnsan yaşamını doğrudan etkileyen siyasetin etkin olduğu Belediyelere bağlı olarak hizmet yapan İtfaiye Kurumlarının idari yönden özerkleşmeye ihtiyacı bulunmaktadır. İtfaiye Kurumlarının müdahale edilebilir ve etki altına alınabilir idari yapısı değişmelidir.

Yitip giden her can bizdendir. Emekçilerin bir lokma ekmek için hayatlarını kaybetmeleri kabul edilemezdir ve hepimizin meselesidir. Takipçisi olacağız.

 

Murat Kürekçi
TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri